Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Szanowni Państwo, W dniu 2 maja 2017r. nasze Biuro Izby Rzemieślniczej w Tarnowie będzie nieczynne.

czytaj więcej

Nowe rozporządzenie o egzaminach w rzemiośle
Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2017 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw – pod poz.89  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 stycznia 2017 roku.

czytaj więcej

Odbyte Staże zawodowe w Erfurcie i Sewilli uczniów RCSZ w Tarnowie
Wrażenia ze staży zawodowych w Erfurcie - Niemcy odbytych w terminie od 16.01.2017 do 17.02.2017   Relacja ze staży zawodowych w Sewilli - Hiszpania odbytych w terminie od 16.01.2017 do 17.02.2017

czytaj więcej

Projekt „Praca dla Młodych”
Miło nam poinformować, iż Izba Rzemieślnicza uzyskała dofinansowanie na realizację projektu "Praca dla Młodych". W ramach projektu będziemy aktywizować zawodowo i społecznie 180 osób. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Praca dla Młodych"

czytaj więcej

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA- pobierz  

czytaj więcej

IZBA JAKO INSTYTUCJA
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jest organizacją społeczno-zawodową zrzeszającą rzemieślników pracujących w danej branży lub kilku pokrewnych zawodach. Jej działalność przejawia się m.in. w ...
Kursy i Szkolenia
Bogata oferta na stronie Izy dotycząca kursów i szkoleń jest szansą na znalezienie pracy lub wywalczenie podwyżki poprzez podniesienie swoich kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie lub do naszej siedziby w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32
Szkoły Rzemieślniczego Centrum
Izba Rzemieślnicza w Tarnowie współdziała ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego, szkolonych uczniów przez rzemieślników.


Dział Oświaty Zawodowej i Kwalifikacji
System izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest prawnie umocowany w Polsce oraz znany w krajach Unii Europejskiej, co jest nie bez znaczenia w kontekście tworzenia jednolitego rynku pracy oraz procesów emigracji zarobkowej. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.