Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Uroczyste otwarcie  Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego EDUKATOR.
W dniu 12.03.2018 nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego „EDUKATOR” w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. W tej doniosłej uroczystości towarzyszyło nam wielu znamienitych gości, za co im serdecznie dziękujemy.Uroczystość rozpoczął Prezes Izby – Pan Andrzej Kuta witając gości, po czym nastąpiło przecięcie wstęgi ...

czytaj więcej

XVIII EDYCJA  KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP pod hasłem „Bezpiecznie od startu”
Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego od 2000 r. r organizuje konkursu wiedzy o prawie pracy oraz o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.   Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w ...

czytaj więcej

Staże zagraniczne wprowadzają uczniów na Europejski Rynek Pracy
13 stycznia 2018 roku kolejna grupa uczniów wyjechała na 4 tygodniowy staż zawodowy do Sewilli w Hiszpanii w ramach uczestnictwa w projekcie „Terminator 2 – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”. Udział w projekcie daje możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy zawodowej oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji. Unia Europejska próbuje wspierać rozwój wszystkich obywateli UE ...

czytaj więcej

Studniówka 2018 LO w Jodłowej
Więcej informacji - kliknij tu

czytaj więcej

SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY TARNOWSKIEJ NA 17 FESTIWALU FRYZJERSKIM HAIR FAIR !!!
Nasza delegacja pod opieką Pani Marty Fitt  uczestniczyła 25.11.2017 roku w 17 Festiwalu Fryzjerskim Hair Fair w Katowicach. Tegoroczna edycja Hair Fair odbyła się w samym sercu Katowic, w najnowocześniejszym obiekcie wystawienniczym w Europie – Hali Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Uczniowie pokazali swoje umiejętności w kolejnej edycji Międzynarodowych Mistrzostw Fryzjerskich TOP CITY YOUNG. Konkurs ...

czytaj więcej

IZBA JAKO INSTYTUCJA
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jest organizacją społeczno-zawodową zrzeszającą rzemieślników pracujących w danej branży lub kilku pokrewnych zawodach. Jej działalność przejawia się m.in. w ...
Kursy i Szkolenia
Bogata oferta na stronie Izy dotycząca kursów i szkoleń jest szansą na znalezienie pracy lub wywalczenie podwyżki poprzez podniesienie swoich kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie lub do naszej siedziby w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32
Szkoły Rzemieślniczego Centrum
Izba Rzemieślnicza w Tarnowie współdziała ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego, szkolonych uczniów przez rzemieślników.


Dział Oświaty Zawodowej i Kwalifikacji
System izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest prawnie umocowany w Polsce oraz znany w krajach Unii Europejskiej, co jest nie bez znaczenia w kontekście tworzenia jednolitego rynku pracy oraz procesów emigracji zarobkowej. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.