Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie świętowała Jubileusz 10-lecia
Dokładnie 4 września 2006 r. zainaugurowała działalność Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, prowadzona przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. Naukę wówczas rozpoczęło 81 uczniów i 17 nauczycieli. Szkołą od początku jej istnienia kieruje dyrektor Krzysztof Majchrowicz. W pierwszym roku utworzono 2 klasy wielozawodowe. Obecnie w ...

czytaj więcej

Święto Rzemiosła i 65-lecie Cechu Rzemiosł Różnych
W niedzielę 19 czerwca odbyły się w Bochni uroczystości z okazji Święta Rzemiosła zorganizowane wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie na czele z Prezesem Janem Błaszkiewiczem. Na uroczystości zostały wręczone odznaczenia.   Lista odznaczonych osób podczas Święta Rzemiosła 19 VI 2016:   ,,SZABLA KILIŃSKIEGO’’ 1.Antoni Duź   MAŁOPOLSKI RZEMIEŚLNIK ROKU 2015 1.Adam Biedroń PLATYNOWY ...

czytaj więcej

Projekt „Praca dla Młodych”
Miło nam poinformować, iż Izba Rzemieślnicza uzyskała dofinansowanie na realizację projektu "Praca dla Młodych". W ramach projektu będziemy aktywizować zawodowo i społecznie 180 osób. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Praca dla Młodych"

czytaj więcej

IZBA JAKO INSTYTUCJA
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jest organizacją społeczno-zawodową zrzeszającą rzemieślników pracujących w danej branży lub kilku pokrewnych zawodach. Jej działalność przejawia się m.in. w ...
Kursy i Szkolenia
Bogata oferta na stronie Izy dotycząca kursów i szkoleń jest szansą na znalezienie pracy lub wywalczenie podwyżki poprzez podniesienie swoich kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie lub do naszej siedziby w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32
Szkoły Rzemieślniczego Centrum
Izba Rzemieślnicza w Tarnowie współdziała ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego szkolonych uczniów przez rzemieślników. Prowadzone przez Izbę Rzemieślniczego Centrum którego w skład wchodzą: Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia dla młodzieży, Niepubliczne Technikum Samochodowe 4-letnie dla młodzieży, Niepubliczne Technikum Fryzjerskie 4-letnie dla młodzieży, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Dział Oświaty Zawodowej i Kwalifikacji
System izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest prawnie umocowany w Polsce oraz znany w krajach Unii Europejskiej, co jest nie bez znaczenia w kontekście tworzenia jednolitego rynku pracy oraz procesów emigracji zarobkowej. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.