Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Znajdujesz się teraz na: www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl /

X Ogólnopolski Tydzień Kariery 15 - 21 października 2018r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa ...

czytaj więcej

Noc Naukowców 2018 !

28 września 2018r. kolejny raz odbyła się Noc Naukowców, na której swoją bogatą ofertę zaprezentowały między innymi takie instytucje jak: ...

czytaj więcej

XIII Pielgrzymka Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się już po raz trzynasty. Pielgrzymi przed ...

czytaj więcej

DIECEZJALNE ŚWIĘTO CHLEBA W BRZESKU już po raz osiemnasty!

Organizatorem dwudniowych uroczystości byli: Zarząd Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku wraz z rzemieślnikami branży spożywczej, Rada ...

czytaj więcej

Informacja o projekcie pt. „„Kuźnia Start-upów”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Operacja pn. „Kuźnia Start-upów” mająca na celu stymulację ...

czytaj więcej

Izba jako instytucja
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jest organizacją społeczno-zawodową zrzeszającą rzemieślników pracujących w danej branży lub kilku pokrewnych zawodach. Jej działalność przejawia się m.in. w ...
Kursy i Szkolenia
Bogata oferta na stronie Izy dotycząca kursów i szkoleń jest szansą na znalezienie pracy lub wywalczenie podwyżki poprzez podniesienie swoich kwalifikacji. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie lub do naszej siedziby w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32
Szkoły Rzemieślniczego Centrum
Izba Rzemieślnicza w Tarnowie współdziała ze szkolnictwem i rzemieślnikami w zakresie prawidłowego toku szkolenia praktycznego, szkolonych uczniów przez rzemieślników.


Dział Oświaty Zawodowej i Kwalifikacji
System izbowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest prawnie umocowany w Polsce oraz znany w krajach Unii Europejskiej, co jest nie bez znaczenia w kontekście tworzenia jednolitego rynku pracy oraz procesów emigracji zarobkowej. Edukacja szkolna zakończona uzyskaniem świadectwa, stwierdzającego pewien poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego stanowi podstawę do dalszego uzupełniania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.


2012 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości - www.izbarzemieslnicza.tarnow.pl
/pliki cookies/ Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone.