Search Results for: SEVILLA EXPERIMENTALO

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II

O projekcie:

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II – staże rzemieślnicze w Hiszpanii, prowadzony przez fundację Delta – lidera konsorcjum wraz z Izbą Rzemieślniczą z Tarnowa. Jest to kontynuacją wcześniejszej edycji staży zawodowych organizowanych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół w Tarnowie i Pilźnie oraz staży kadry. W projekcie bierze udział 24 uczniów: fryzjerów i elektro-mechaników samochodowych oraz 10 osób kadry  (nauczycieli, osób prowadzących i odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkołach branżowych).

Mając na uwadze duże zainteresowanie stażami w najpopularniejszych zawodach fryzjer oraz elektro-mechanik samochodowy, podjęto decyzję o kontynuacji mobilności w Hiszpanii dla kolejnej grupy 24 uczniów w tych zawodach oraz 10 osobach kadry prowadzącej i organizującej kształcenie i szkolenie zawodowe, dla których zaplanowano 2/1 tygodniowe staże w Sewilli w okresie styczeń-luty 2020.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia.


Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II – staże rzemieślnicze w Hiszpanii

Category : Izba

O projekcie:

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II – staże rzemieślnicze w Hiszpanii, prowadzony przez fundację Delta – lidera konsorcjum, jest kontynuacją wcześniejszej mobilności zawodowej która polegała na organizacji w miesiącach 03/04/2019 staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół w Tarnowie i Pilźnie oraz staży kadry. W projekcie bierze udział 24 uczniów; fryzjerów i elektro/ mechaników samoch. oraz 10 osób kadry; nauczycieli i osób prowadzących i odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkołach branżowych. Mając na uwadze duże zainteresowanie stażami w najpopularniejszych zawodach fryzjer elektro/mechanik samoch.

Podjęto decyzję o kontynuacji mobilności w Hiszpanii dla kolejnej grupy 24 uczniów w tych zawodach oraz 10 osobach kadry prowadzącej i organizującej kształcenie i szkolenie zawodowe, dla których zaplanowano 2/1 tygodniowe staże w Sewilli w okresie styczeń/luty 2020. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia.

Udział 10 os. kadry w projekcie ma na celu zapoznanie z hiszpańskim systemem kształcenia zawodowego na przykładzie Andaluzji. Językiem obowiązującym na praktykach będzie hiszpański, a wyjazdy poprzedzi przygotowanie językowo – kulturowe oraz pedagogiczne; wsparcie mentora w tworzeniu przez uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu. Uczniowie wezmą udział w kursie j. hiszpańskiego- przygotowanie kontynuowane będzie w Hiszpanii. Wszyscy skorzystają z konsultacji j. angielskiego przy tworzeniu aplikacji na staże. Dodatkowo uczestnicy przejdą szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuowane w Sewilli. Za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli odpowiedzialna jest firma pośrednicząca EMTA.

Uczniowie rzemieślniczych szkół to młodociani pracownicy zatrudniani w zakładach celem nauki w zawodzie fryzjer, elektro/ mechanik samoch., realizujący teoretyczne przygotowanie zawodowe w szkole/Ośrodku. Projekt zakłada uzyskanie przez uczestników 2 poziomu EQF- możliwe dzięki komasacji doświadczenia zawodowego uczestników zdobytego podczas praktyk zawodowych w kraju oraz umiejętności zdobytych na stażach w Sevilli. W celu zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa stażystów przewidziane jest zatrudnianie opiekuna praktyk z Polski.

Udział w praktykach pozwala na poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawod.; przygotuje uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a styczność z lokalnymi technologiami umożliwi transfer doświadczeń do zakładów w regionie. Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji społ. oraz wzrostu umiejętności adaptacyjnych uczestników. Podwyższone zostaną kompetencje z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencje pracowników nadzorujących i prowadzących szkolenie zawodowe uczniów. Do nauczania przedmiotów zawodowych wprowadzone zostaną nowe narzędzia i metody nauczania, które pozwolą uczniowi jak najlepiej przygotować się do egzaminów czeladniczych. Promocja „dobrych praktyk” przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół zawodowych w regionu Tarnowa i Pilzna zawodowymi mobilnościami, poszerzy horyzonty lokalnych zakładów fryzjerskich i warsztatów samochodowych.

Uczestnicy mają zaplanowane również zajęcia kulturowe, w ramach których zorganizowano wycieczkę do pobliskiej miejscowości Cadiz, położonej nad Oceanem Atlantyckim. Uczniowie wraz z kadrą zwiedzali Cadiz (Kadyks) – najstarsze miasto Hiszpanii i stolica prowincji o tej samej nazwie – pierwszą fenicką osadę (i port) w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego, ówcześnie zwana Gadir, założoną ok. 1100 lat pne. To, co przesądza o wyjątkowości Cadiz, to w szczególności jego położenie. Bywa nazywane miastem na oceanie, ponieważ leży na krańcu półwyspu oddzielającego część Zatoki Kadyksu od Atlantyku.

Pogoda jak i humory dopisywały.


„SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII”od 20.01 do 24.01.2020

Category : Izba

” Informujemy że w Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia w Tarnowie oraz Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, placówkach prowadzonych przez  Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, w konsorcjum z  Fundacją DELTA – lider, rozpoczynamy realizację projektu „SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, jako projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowany  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt został przygotowany w celu poprawy funkcjonowania dwóch szkół w Tarnowie i Pilznie,  umożliwienie osobom uczącym się w zawodzie fryzjer oraz elektro/ mechanik pojazdów samochodowych oraz kadrze – osobom prowadzącym i odpowiedzialnym za kształcenie i szkolenie zawodowe, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia  i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt polega na organizacji 2-tyg. staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla 24 uczniów Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz 1-tyg. Staży dla 10 osób kadry. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i samego projektu w załączonym Regulaminie oraz formularzach zgłoszeniowych.” 

 

Z poważaniem

Urbański

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pracownik)- KLIKNIJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)- KLIKNIJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- KLIKNIJ


Projekt Sevilla Experimentalo

You did not specify a PayPal email address in the settings
You did not specify a currency code in the settings
You did not specify a currency symbol in the settings
You did not specify a return url in the settings
You did not specify a price in the shortcode

Projekt Sevilla Experimentalo

Category : Izba

Informacja o nowym projekcie staży w Hiszpanii

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO – staże rzemieślnicze w Hiszpanii , prowadzony przez fundację Delta lidera konsorcjum – polega na organizacji staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół I stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz staży Kadry. W projekcie weźmie udział 24 uczniów; fryzjerów i elektro/ mechaników samoch.; Grupa A/ 12 ucz. ze szkoly branżowej w Pilźnie odbyła staże w terminie 18.03-29.03.2019 /6 fryzjerów+ 6 mech./Grupa B/ 12 ucz. ze szkoły branżowej w Tarnowie aktualnie 01.04-12.04.2019 /6 fryzjerów+ 6 mech./ Grupa C/ 10 osób kadry; nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe, pracodawców zatrudniających uczniów fryzjerów i mechaników ze szkół branżowych /01.04-05.04.2019. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia. Udział 10 os. kadry w projekcie ma na celu zapoznanie z hiszpańskim systemem kształcenia zawodowego na przykładzie Andaluzji. Językiem obowiązującym na praktykach będzie hiszpański, a wyjazdy poprzedzi przygotowanie językowo – kulturowe oraz pedagogiczne; wsparcie mentora w tworzeniu przez uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu. Uczniowie wezmą udział w kursie j. hiszpańskiego-  przygotowanie kontynuowane będzie w Hiszpanii. Wszyscy skorzystają z konsultacji j. angielskiego przy tworzeniu aplikacji na staże. Dodatkowo uczestnicy przejdą szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuowane w Sewilli. Za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli odpowiedzialna jest firma pośrednicząca EMTA. Wybór hiszpańskiego partnera jest podyktowany dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu mobilności dla zagranicznych uczestników oraz zadowoleniem z dotychczasowej współpracy. Uczniowie rzemieślniczych szkół to młodociani pracownicy zatrudniani w zakładach  celem nauki w zawodzie fryzjer, elektro/ mechanik samoch., realizujący teoretyczne przygotowanie zawodowe w szkole/Ośrodku. Projekt zakłada uzyskanie przez uczestników 2 poziomu EQF- możliwe dzięki komasacji doświadczenia zawodowego uczestników zdobytego podczas praktyk zawodowych w kraju oraz umiejętności zdobytych na stażach w Sevilli. W celu zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa stażystów przewidziane jest zatrudnianie opiekuna praktyk z Polski. Metodologia projektu zakłada wyznaczenie dla każdego uczestnika celów edukacyjno-zawodowych; dopasowanie indywidualnych programów praktyk do zadań wynikających z celów rozwojowych oraz monitorowanie postępów w zdobywaniu kompetencji zawodowych. Projekt zwiększa atrakcyjność kształcenia poprzez stworzenie możliwości odbycia stażu zagranicznego wprowadzającego na europejski rynek pracy. Udział w praktykach pozwala na poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawod.; przygotuje uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a styczność z lokalnymi technologiami umożliwi transfer doświadczeń do zakładów w regionie. Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji społ. oraz wzrostu umiejętności adaptacyjnych uczestników. Podwyższone zostaną kompetencje z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencje pracowników nadzorujących i prowadzących szkolenie zawodowe uczniów. Do nauczania przedmiotów zawodowych wprowadzone zostaną nowe narzędzia i metody nauczania, które pozwolą uczniowi jak najlepiej przygotować się do egzaminów czeladniczych. Promocja „dobrych praktyk” przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół zawodowych w regionu Tarnowa i Pilzna zawodowymi mobilnościami, poszerzy horyzonty lokalnych zakładów fryzjerskich i warsztatów samochodowych.

 

 

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (pracownik)  

kliknij tu: wersja .pdf 

Formularz zgłoszeniowy (uczeń) ​

kliknij tu: wersja .pdf 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

kliknij tu: wersja .pdf 


GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ UCZNIÓW Z TARNOWA I KADRY NA GIBRALTAR