Kontakt

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Kochanowskiego 32

tel.+48 (14) 621 31 48

fax +48 (14) 621 57 69

email: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/


Rzemieślnicze Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie: 


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Tarnowie

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A

14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://szkolyrzemiosla.tarnow.pl/


Niepubliczne Technikum Samochodowe w Tarnowie

4-letnie – zawód: technik pojazdów samochodowych

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A

tel. 14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl


Niepubliczne Technikum Fryzjerskie w Tarnowie

4-letnie – zawód: technik usług fryzjerskich

33-100 Tarnów Pl. Dworcowy 5A.

tel. 14 688 87 02

mail: szkola@izbarzemieslnicza.tarnow.pl


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła i Stopnia w Pilźnie

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

Sekretariat

tel. 14 672 21 41
pn. – pt. 7:30 – 15:00
e-mail: rzszpilzno@interia.pl

http://www.rzsz-pilzno.pl/


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

ul. Lwowska 14
39-220 Pilzno

Sekretariat

tel. 14 672 21 41
pn. – pt. 7:30 – 15:00
mail: rzszpilzno@interia.pl


Dział Oświaty/ Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Kochanowskiego 32

tel.+48 (14) 688 91 37

email: oswiata@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

email: osrodekdoksztalcania@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

oferuje kursy i szkolenia:

 • kursy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
 • kursy doskonalące w zawodzie,
  • kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich kończące się egzaminami przed komisjami powołanymi przez Izbę,
  • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących – kończące się egzaminem przed komisją państwową powołaną przez Kuratorium Oświaty,
  • kursy bhp kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez organizatora kursu,
  • szkolenia z zakresu marketingu, bankowości, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, celnych i innych,
  • szkolenia z zakresu księgowości,
  • szkolenia z zakresu minimum sanitarnego kończące się egzaminem przed komisją powołaną przez SANEPID,
  • inne doskonalące w zawodzie w miarę potrzeb

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Od Poniedziałku do Piątku w godz.7.30-15.30

UWAGA:
Prosimy wszystkich zrzeszonych rzemieślników o kontakt z Izbą rzemieślniczą w Tarnowie w celu zaktualizowania danych umieszczonych na stronach internetowych oraz w katalogu

Font Resize