ZAPYTANIE O CENĘ

  • -

ZAPYTANIE O CENĘ

Category : Izba

Zapraszamy do złożenia oferty na: Przebudowę budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Seniora w ramach Projektu pn. „Rodzinny Dom Seniora” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na działkach nr: 1/121 obręb 247 i 304/25 obręb 199 przy ul. Kochanowskiego w Tarnowie w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 9,  Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Programu Społecznego projektu. Projekt realizowany w wykonaniu umowy z dnia 24.05.2018 nr: RPMP.09.02.03-12-0482/17-00.

Protokół wyboru wykonawcy- pobierz