ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  • -

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Category : Izba

Dotyczy:
Zatrudnienia w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie na 
stanowisku NAUCZYCIEL ZAWODU w projekcie „CKZiU EDUKATOR II” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Priorytet X, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów SPR

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Szczegóły w pliku (.pdf) – kliknij tu