ZAKOŃCZYLIŚMY XVIII EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP

  • -

ZAKOŃCZYLIŚMY XVIII EDYCJĘ KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP

Category : Izba

W dniu 23.03.2018r. o godzinie 9oo w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie, Plac Dworcowy 5A,  odbyły się eliminacje konkursowe na szczeblu regionalnym. Tematem konkursu była prawna ochrona pracy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ekonomii, psychologii pracy, przepisów ppoż. oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie opracowała łącznie 50 pytań testowych w tym 25 pytań z prawa pracy i 25 pytań z techniki BHP, ergonomii, psychologii, ppoż. oraz zasad oddzielania pierwszej pomocy medycznej. W konkursie wzięło udział 16 uczniów w różnych zawodach z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie i Pilźnie oraz Jodłowej.

W wyniku sprawdzianu testowego wytypowano 6 uczniów do dalszych eliminacji czyli do  sprawdzianu ustnego gdzie uczniowie odpowiadali na pytania z prawa pracy,  pytania z techniki, ergonomii, ppoż. i z udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej oraz  pytania zawodowe. Wytypowano trzy miejsca z uzyskaną największą ilością punktów .

Komisja zakwalifikowała do Konkursu Ogólnokrajowego I i II miejsce. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uznania za udział w konkursie oraz dyplomy za zajęcie I i II i III miejsca na szczeblu regionalnym, oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez PIP w Tarnowie  i  przez Izbę Rzemieślniczą   w Tarnowie.