Zakończenie XIX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”

Zakończenie XIX edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”

Category : Izba

W dniu 16 maja 2019 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie regionalnego etapu XIX konkursu wiedzy o prawie pracy oraz o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Zagadnienia konkursu dotyczą: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Etap regionalny odbył się w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Tarnowie dnia 5 kwietnia 2019r. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów kształcących się w różnych zawodach w szkołach Rzemieślniczych w Tarnowie i Pilźnie, Zespole Szkół w Jodłowej oraz w Niepublicznej Szkole Branżowej I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii LIBERTIA w Tarnowie.

 

I miejsce zajął uczeń Jacek Golonka z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia  w Tarnowie, kształcący się w zawodzie operator obrabiarek skrawających pod kierunkiem mistrza Dariusza Linarda w Zakładach Mechanicznych.

 

II miejsce przypadło uczniowi Zbigniewowi Chajcowi, który reprezentował Zespół Szkół w Jodłowej, a kształci się w zawodzie kucharz pod kierunkiem mistrza Jacka Kapłona w Jodłowym Dworze w Jodłowej.

III miejsce zajęła Marlena Bonatowska z Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii LIBERTIA kształcąca się w zawodzie kucharz pod kierunkiem Pani Ewy Wielgus z Hotelu Cristal Park.

Nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli Pani Anna Szczypa – Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie wraz z Panem Benedyktem Zygadło Nadinspektorem Pracy – Kierownikiem Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Tarnowie. Izbę Rzemieślniczą reprezentowali Pan Prezes Andrzej Kuta, Pan Wiceprezes Stanisław Bańbor oraz Pani Dyrektor Barbara Blacha.

Ponadto podziękowania otrzymali opiekunowie praktyk oraz Dyrektorzy Szkół, do których uczęszczają Laureaci konkursu.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę Rzemieślniczą w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

DSC04272
DSC04269
SONY DSC
DSC04260
DSC04255
DSC04253
DSC04250
DSC04247
DSC04237
DSC04233
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
DSC04226