XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

  • -

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Category : Izba

W dniu 29 września 2022 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie odbył się na szczeblu regionalnym XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

W Komisji Konkursowej zasiadali powołani przez Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy Inspektora Pracy w Krakowie: Pan Piotr Motłoch Nadinspektor Pracy, Pani Magdalena Gaweł – Starszy Inspektor Pracy oraz Pan Andrzej Kizior – Inspektor Pracy. Powołany przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie Pan Robert Kłósek – Inspektor BHP.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Pani Julia Skrzypek – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie

II miejsce Pan Tomasz Drwal – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie

III miejsce Pan Kacper Krawczyk – Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni

IV miejsce Pani Wiktoria Potocka – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. K. Kózkówny w Pilźnie

V miejsce Oliwia Podraza – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie

VI miejsce Aleksandra Baran – Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia im. Bł. K. Kózkówny w Pilźnie

Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie na etapie ogólnopolskim będzie reprezentować Pani Julia Skrzypek oraz Pan Tomasz Drwal. Etap ogólnopolski odbędzie się w dniu 20.10.2022 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.