XVIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP pod hasłem „Bezpiecznie od startu”

  • -

XVIII EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZASADACH BHP pod hasłem „Bezpiecznie od startu”

Category : Izba

Państwowa Inspekcja Pracy wraz ze Związkiem Rzemiosła Polskiego od 2000 r. r organizuje

konkursu wiedzy o prawie pracy oraz o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Zagadnienia konkursu dotyczą: problematyki prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny w pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.

 

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 – regionalnym,

 – ogólnokrajowym.

 

Organizatorami na etapie regionalnym są: Izby Rzemieślnicze i zrzeszone w nich Cechy Rzemiosł, Okręgowe Inspektoraty Pracy przy współpracy Kuratoriów Oświaty oraz szkół zawodowych.

 

Organizatorami na etapie ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie jako organizator Konkursu na poziomie regionalnym zachęca wszystkich zainteresownych do uczestnictwa w konkursie i jednocześnie informuje, iż odbędzie się on 23 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie przy Placu Dworcowym 5A.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów Konkursu.

Ponadto zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym będą reprezentantami Izby Rzemieślniczej w Konkursie Ogólnopolskim organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Etap ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Tarnowie od kilku lat wysyła swoich najlepszych uczniów na etap ogólnokrajowy do Warszawy. W 2017 roku uczniennica Patrycja Chrobak znalazła się w finałowej szóstce konkursu ogólnopolskiego. Patrycja uczyła się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/81917,adepci-rzemiosla-o-bezpieczenstwie-pracy.html#

więcej informacji można pobrać w formie pdf- <a href=”https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/wp-content/uploads/2018/03/konkurs-BHP-ze-strony-PIP.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>kliknij tu</a>