X Ogólnopolski Tydzień Kariery 15 – 21 października 2018r.

  • -

X Ogólnopolski Tydzień Kariery 15 – 21 października 2018r.

Category : Izba

Ogólnopolski Tydzień Kariery czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Po raz pierwszy został on zorganizowany w Polsce jesienią 2009 roku, w dniach 5–11 października.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.
W tym roku między 15 a 21 października 2018 w różnych miejscowościach naszego regionu będzie można skorzystać z warsztatów, zajęć, pokazów, targów czy dni otwartych.
Tegoroczne wydarzenia odbywają się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia” i adresowane są do osób w każdym wieku, uczących się, bezrobotnych czy pracujących, które chciałyby uzyskać profesjonalne wsparcie w planowaniu dalszej edukacji, wyboru zawodu, pracy czy ścieżki kariery.
Oferta Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości została zaprezentowana w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie WUP w Krakowie podczas Dnia Otwartego zorganizowanego pod hasłem „Zawody z dziedziny promocji zdrowia i urody – edukacja, praca i kariera”.
Zaproszona młodzież mogła zapoznać się z ofertą dydaktyczną Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie a także z szeroką ofertą kursów i szkoleń prowadzonych w ramach projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego EDUKATOR.