WYNIKI KONKURSU – NOWOCZESNE WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE

  • -

WYNIKI KONKURSU – NOWOCZESNE WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE

Category : Izba

WYNIKI KONKURSU – NOWOCZESNE WARSZTATY RZEMIEŚLNICZE

dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych

Dnia 01.12.2022r. spośród wszystkich prac konkursowych  komisja w składzie:

1)Przewodniczący – P. Andrzej Kuta – Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Tarnowa, Członek Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych

i Gospodarczych przy Marszałku Województwa Małopolskiego, Rzemieślnik,    

2)Członek – P. Andrzej Zając  – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni, Rzemieślnik,  

3)Członek- P. Zbigniew Godzisz – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Zastępca Członka Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy, Członek Spółdzielni Rzemieślniczej WIELOBRANŻOWA,

4) Członek – P. Barbara Bassara – Poprawa – Członek Rady Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Członek Zarządu Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy,  Rzemieślnik,

5) Członek – P. Barbara Blacha – Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

6) Członek – P. Katarzyna Linard – Dyrektor Niepublicznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie,

7) Członek – P. Patrycja Bielecka – Damian – pracownik Izby Rzemieślniczej w Tarnowie,

8) Członek – P. Magdalena Oćwieja – przedstawiciel Działu Oświaty i Kwalifikacji, Zawodowych w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie,

9) Członek – P. Karolina Owsiak  – Doradca Zawodowy

wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:

Przedszkole

I  miejsce –  Emilia Gawlik Przedszkole Publiczne nr 3 w Tarnowie

II miejsce – Henryk Czernecki Oddział Przedszkolny gr. I Szkole Podstawowej w Wojniczu

III miejsce – Gabriela Boryczko – Tomasik gr. IV Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowej

Wyróżnienia:

Wiktoria Mitera i Agata Kamińska Oddział Przedszkolny gr. I Szkole Podstawowej w Wojniczu

Szkoła Podstawowa

I  miejsce –  Tomasz Wolak kl. II 

Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

II miejsce –  Jonasz Kawa, Karol Mucha kl. I Szkoła Podstawowa w Wojniczu

III miejsce- Wiktor Frysztak

Wyróżnienia:

Janek i Julek Wróbel Szkoła Podstawowa w Wojniczu

Magdalena Pawelec Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzuchowej

         Prace konkursowe  są zostaną zaprezentowane  w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie.  Termin wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursu zostanie wybrany i ogłoszony do publicznej wiadomości.  

Tarnów, 01.12.2022r.

Organizator konkursu:                                                                             Zatwierdził:

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie                         Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć – kliknij tu