Wsparcie dla przedsiębiorców i dla chcących prowadzić własną firmę

  • -

Wsparcie dla przedsiębiorców i dla chcących prowadzić własną firmę

Category : Izba


Wsparcie dla przedsiębiorców i dla wszystkich tych, którzy są zdecydowani podjąć się prowadzenia własnej firmy.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, jako organizacja działająca na rzecz rozwoju Małopolski i partner instytucji centralnych oraz samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu, od lat specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy kno-how i nowoczesne rozwiązania finansowe.

Wśród szerokiego wachlarza usług i aktywności na arenie regionalnej, znajduje się również wsparcie informacyjne w dziedzinie szeroko rozumianej przedsiębiorczości – zarówno dla firm istniejących jak i osób, które dopiero zamierzają otworzyć swój pierwszy biznes. Dostęp do zasobów aktualnej i wiarygodnej wiedzy jest kluczowym czynnikiem długofalowego planowania w procesie zakładania i rozwoju firmy, tworzenia strategii działania, będącej narzędziem budującym trwałe podstawy do rozwoju przedsiębiorstwa. Istotnym elementem strategii jest umiejętne zarządzanie zasobami firmy – ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi ale także właściwe korzystanie ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Niemal od początku istnienia Agencji funkcjonują w jej strukturach punkty informacji gospodarczej, a dodatkowym wzmocnieniem tej działalności informacyjnej jest to, iż w znacznej części możemy na ten cel wykorzystywać środki funduszy europejskich. Pozwała to na zaoferowanie bezpłatnego wsparcia informacyjnego, czy doradczego, lub zredukowanie jego odpłatności do niezbędnego minimum wymaganego przez programy pomocowe.

W ramach współpracy MARR S.A. w sieci Krajowego Systemu Usług oraz poprzez współfinansowanie projektów – przedsiębiorcy oraz osoby, które planują założyć własną firmę, mogą skorzystać z usług świadczonych przez wykwalifikowanych konsultantów w oparciu o zweryfikowane, spójne standardy działania. Projekty te, poprzez współfinansowanie ze środków UE, mają za zadanie wypełnić lukę rynkową występującą w branży doradztwa, i dotrzeć do tego klienta, który nie zawsze ma dostęp lub możliwości skorzystania z usług firm działających na zasadach komercyjnych.

Jako podstawową, bezpłatną usługę świadczoną przez MARR S.A. oferujemy usługę informacyjną odpowiadającą na pytania:

 jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;

Rozwinięciem usługi informacyjnej są wprowadzone od 2012 roku zaawansowane usługi doradztwa biznesowego:

 Asysta w zakładaniu działalności gospodarczej: pomoc w wyborze formy prawnej, przeprowadzenie analizy i opracowanie biznesplanu, wsparcie przy rejestracji działalności gospodarczej (usługa dofinansowana w 90%)
Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej: szczegółowa diagnoza potrzeb oraz opracowanie działań, które pomogą usprawnić działanie firmy w jej najważniejszych obszarach (usługa dofinansowana w 90%)
Program Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy: bezpłatna usługa doradcza dla przedsiębiorców z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, finansów, eksportu, zawierająca dodatkowo doradztwo prawne świadczone przez wyspecjalizowaną kancelarię.

Program Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy: bezpłatna usługa doradcza dla przedsiębiorców z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, finansów, eksportu, zawierająca dodatkowo doradztwo prawne świadczone przez wyspecjalizowaną kancelarię.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do odwiedzenia strony www.marr.pl lub telefoicznie do osoby odpowiedzialnej: Pan Paweł Szostak – tel: 012 617 66 35, e-mail: pawel.szostak@marr.pl.