Wolne miejsca ! Zapraszamy do kontaktu.

Wiersze

Wolne miejsca ! Zapraszamy do kontaktu.

Category : Izba

logo

Informacja!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosku do projektu „Rodzinny Dom Seniora”.

Projekt jest adresowany do mieszkańców Tarnowa w wieku powyżej 60 roku życia, niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

Działania w ramach projektu organizowane są od poniedziałki do piątku przez 8 godzin dziennie. Udział w projekcie jest bezpłatny i niezależny od sytuacji materialnej uczestnika.

Wszystkie niezbędne dokumenty  oraz informację o prowadzonej rekrutacji można uzyskać w Biurze Projektu lub telefonicznie  507 – 164 – 937.

Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz na informacje i zdjęcia z Życia Rodzinnego Domu Seniora (link).

RDS sala

RDS sala

RDS sala