Udział Izby w V Synodzie Diecezji Tarnowskiej

  • -

Udział Izby w V Synodzie Diecezji Tarnowskiej

Category : Izba

W sobotę 21 kwietnia 2018 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie pod przewodnictwem pasterza Diecezji tarnowskiej ks. bpa Andrzeja Jeża odbyła się inauguracja V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta z sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej do katedry, gdzie uroczystą Mszę św. koncelebrowało kilkunastu biskupów oraz kilkuset kapłanów przybyłych z całej diecezji tarnowskiej. W inauguracji uczestniczyły także licznie zgromadzone siostry zakonne, diakoni, alumni Seminarium Duchownego oraz kilka tysięcy świeckich, w tym m.in. delegacje przybyłe z parafii diecezji, członkowie komisji synodalnych, członkowie różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich. W imieniu władz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie uczestniczyli prezes Izby Pan Andrzej Kuta oraz Dyrektor Izby Pan Tadeusz Gubernat, którzy jako Dar Synodalny ofiarowali kielich mszalny.

Warto podkreślić, że Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Synod diecezjalny zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Więcej informacji na ten temat pod adresem: https://synodtarnow.pl/