Uczniowie branżowych szkół – zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Odwołane zajęcia stacjonarne

Uczniowie branżowych szkół – zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Category : Izba

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Szczegóły (link).