Uczniowie branżowych szkół – zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.