Trwają zapisy na kurs pedagogiczny

Kurs pedagogiczny

Trwają zapisy na kurs pedagogiczny

Category : Izba

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kursy organizujemy raz w miesiącu ! 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu po ukończonym kursie mogą prowadzić zajęcia praktyczne i nadzorować praktyki zawodowe w szkole i u pracodawców.

Program kursu pedagogicznego obejmuje zajęcia w wymiarze 48 godzin, w tym:

– Elementy  psychologii  w komunikacji i relacjach “instruktor – osoba ucząca się”- 8 godz.

– Podstawy pedagogiki  ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy –  5 godz.

– Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.

– Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Koszt kursu : 650 zł

Dla zrzeszonych w cechu: 600 zł

Wszelkie informacje udzielane są w Dziale Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych pokój nr 4. 

tel.: 14 688-91-37

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!