Tarnowskie Forum Przedsiębiorczości – Debata Gospodarcza „25 lat przemian gospodarczych. Jak wykorzystać szanse”


„25 lat przemian gospodarczych – jak wykorzystać szanse” to temat debaty gospodarczej, która miała miejsce podczas Tarnowskiego Forum Gospodarczego. W obradach uczestniczył wicemarszałek Stanisław Sorys, który był inicjatorem i gospodarzem forum wspólnie z Izbą Rzemieślniczą i Izbą Przemysłowo-Handlową w Tarnowie.

Do udziału w Forum zostali zaproszeni głównie przedsiębiorcy zrzeszeni w obu izbach: rzemieślniczej i przemysłowo-handlowej, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego subregionu tarnowskiego. Wicemarszałek Stanisław Sorys przedstawił najważniejsze inwestycje samorządu wojewódzkiego w kontekście rozwoju gospodarczego Małopolski, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

„25 lat polskiej transformacji”

Oświadczenie organizacji przedsiębiorców i pracodawców – pobierz

 

[Galleries 19 not found]