Sympozjum naukowe poświęcone postaci Św. Augustyna 9 kwietnia 2015r