Święto Rzemiosła 2018 r.

  • -

Święto Rzemiosła 2018 r.

Category : Izba

W sobotę 16 czerwca 2018 r. w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Rzemiosła. Obchody miały szczególnie uroczysty charakter, gdyż związane były z obchodami 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W paradnym pochodzie mieszkańcy miasta mogli obserwować poczty sztandarowe, przedstawicieli poszczególnych cechów, przedstawicieli Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie oraz licznie zgromadzoną młodzież ze szkół prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie.

Pochód skierował swoje kroki do Bazyliki Katedralnej w Tarnowie, by przez wstawiennictwo patrona św. Józefa powierzyć Bogu siebie i wykonywaną pracę. Witając zgromadzonych, Ks. abp Henryk Nowacki dziękował wszystkim, którzy pielęgnują tradycje rzemiosła na naszej ziemi, dają innym pracę, ubogacają kulturę oraz budują swoje życie i działania w oparciu o Ewangelię.

            Kolejnym punktem w programie uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Nie byłoby wolnej Ojczyzny bez krwi i ofiar naszych przodków, którzy w różnych dziejach i okresach historii musieli stawić czoła zaborcom lub najeźdźcom dlatego minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych o wolność naszej Ojczyzny. Delegacje parlamentarzystów, województwa małopolskiego, władz miasta Tarnowa oraz bractw i stowarzyszeń oraz szkół z Tarnowa, Pilzna i Jodłowej, których organem prowadzącym jest Izba Rzemieślnicza w Tarnowie złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie w auli Urzędu Wojewódzkiego odbyły się główne uroczystości, prowadzone przez Pana Mieczysław Czosnykę. Głos zabrał gospodarz uroczystości Pan Andrzej Kuta – prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, który zaprezentował idee rzemiosła dziękując wszystkim za  obecność.

W kolejnej części przystąpiono do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Obecny na uroczystości Pan Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego uhonorował Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego Krzyżem Małopolski Pana Józefa Sztorca. Z kolei Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela wręczył tarnowskie odznaczenia – Dukaty Tarnowskie Panu Andrzejowi Kucie, Panu Edwardowi Kluzie i Panu Marianowi Wojtyłko. Głos zabrał ks. Krzysztofa Rusieckiego, Kapelana Rzemiosła Polskiego, który podziękował za zaproszenie.

W uznaniu wybitnych zasług dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego Szablą Kilińskiego, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym uhonorowano w tym roku dwóch  tarnowskich rzemieślników: Pan Stanisław Bańbor – właściciel Cukierni „Targowa” S. Bańbor i Wspólnicy Sp. Jawna w Tarnowie oraz Pan Stanisław Jarosz – prezes i właściciel Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus” Sp. z o.o. w Pilźnie.

Za szczególnie aktywną i ofiarną działalność na rzecz rzemiosła polskiego Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali wyróżnieni: Ks. Józef Drabik, Pan Andrzej Grzelak, Pan Tadeusz Gubernat, Pan Jan Kieć, Pan Stanisław Lemek, Pan Józef Lizak, Pani Jadwiga Starzec , Pan Stanisław Słowik, Pan Grzegorz Wawryka, Pan Edward Zaczyński.

Za szczególne zasługi dla rzemiosła polskiego  Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego wyróżnieni zostali: Pan Roman Ciepiela, Pan Jerzy Czerwiński, Pan Stanisław Jędrzejczyk, Pan Józef Kożuch, Pan Andrzej Kraj, Pan Roman Łucarz, Pan Andrzej Potępa, Pan Marek Pukal, Pan Józef Rojek, Pan Andrzej Sasak, Pan Stanisław Sorys.

Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wyróżnieni zostali: Pan Leon Chorążak, Pan Piotr Gębiś, Pan Jan Kowal, Pan Krzysztof Majchrowicz, Pan Stanisław Palej, Pan Jerzy Pasternak, Pan Stanisław Placek, Pani Anna Smołucha, Pani Irena Wojciechowska.

Srebrną Odznaką Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymali: Pan Adam Biedroń, Pan Stanisław Bogacz oraz Pan Eugeniusz Kopacz.

Kapituła Konkursu „Małopolski Rzemieślnik Roku” uhonorowała w tym roku dwie osoby. Tytuł „Rzemieślnik Roku 2017” otrzymał Pan Piotr Gębiś, a wyróżnienie we wspomnianym konkursie uzyskał Pan Stanisław Bańbor.

Honorowe Odznaki Rzemiosła otrzymują: Pan Stanisław Klonowicz, Pan Paweł Malinowski, Pan Marcin Sas, Pani Katarzyna Szepielak, Pani Agnieszka Włudyka-Śliwa, Pan Jan Zelek.  Srebrne Honorowe Odznaki Rzemiosła otrzymali: Pan Adam Leżoń, Pan Jan Sak oraz Pan Bogusław Walkowicz.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Pan Poseł Wiesław Krajewski, Pan Stanisław Sorys – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Pan Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa, Pan Roman Łucarz – starosta powiatu tarnowskiego, Pan Janusz Kowalski – Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego oraz Pan Marian Wojtyłko – starszy cechu z Tarnowa. Całość święta dopełnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie”, działający przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Pilznie.