Stypendia dla najlepszych!

  • -

Stypendia dla najlepszych!

Category : Izba

W ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”, prowadzonego przez Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, z siedzibą przy ul. Szujskiego 13 w Tarnowie, uczniowie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie osiągający wysokie wyniki w nauce otrzymali stypendia. Projekt dotyczył uczniów kształcących się w zawodach w branżach elektroniczno-elektrycznych oraz branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.
Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa a partnerem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, który nastawiony jest na podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów.
Średnia ocen gwarantująca udział w projekcie to 4,75 i powyżej z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.
Stypendia otrzymali uczniowie:
– Barwacz Adrian
– Biel Krystian
– Mitera Szymon
– Piątek Dawid.
Serdecznie im gratulujemy i zazdrościmy gdyż przyznana kwota stypendium to 600 zł miesięcznie przez okres roku szkolnego 2017/2018.
Pozostałych zachęcamy do nauki !!!