Staże zagraniczne wprowadzają uczniów na Europejski Rynek Pracy

  • -

Staże zagraniczne wprowadzają uczniów na Europejski Rynek Pracy

Category : Izba

13 stycznia 2018 roku kolejna grupa uczniów wyjechała na 4 tygodniowy staż zawodowy do Sewilli w Hiszpanii w ramach uczestnictwa w projekcie „Terminator 2 – zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła”.
Udział w projekcie daje możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy zawodowej oraz doskonalenie kwalifikacji i kompetencji.
Unia Europejska próbuje wspierać rozwój wszystkich obywateli UE poprzez zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Celem jest wyrównanie szans i możliwości każdego z obywateli UE. Umiejętności te nazywane są kompetencjami kluczowymi i jest ich osiem:
Zaliczamy do nich:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
2. Porozumiewanie się w języku obcym
3. Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne
4. Kompetencje informatyczne
5. Umiejętność uczenia się
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Więcej informacji znajdziesz – kliknij tu