Staże rzemieślnicze w Hiszpanii

  • -

Staże rzemieślnicze w Hiszpanii

Category : Izba

Staże rzemieślnicze w Hiszpanii

Rozpoczynamy rekrutację w projekcie Sevilla Experimentalo – staże rzemieślnicze w Hiszpanii.

Projekt polega na organizacji 2 tygodniowych staży dla 24 uczniów oraz 1 tygodniowego stażu kadry dydaktycznej oraz pracodawców.

Wyjazd zorganizowany będzie w dwóch terminach:
– grupa A – 18 – 29 marca 2019
– grupa B – 01-12 kwietnia 2019.

Do projektu zakwalifikowani mogą być uczniowie kształcący się w zawodach fryzjer, elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.

Kontakt bezpośredni
Pan Mieczysław Urbański
e-mail: emurbanek@gmail.com
Zapraszamy !!