Spotkanie z pracodawcami współpracującymi z Izbą w zakresie dualnego systemu kształcenia

  • -

Spotkanie z pracodawcami współpracującymi z Izbą w zakresie dualnego systemu kształcenia

Category : Izba

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w dniu 12.12.2018r. zorganizowała spotkanie z pracodawcami współpracującymi z Izbą w zakresie dualnego systemu kształcenia – tj. praktycznej nauki zawodu, realizowanej w formie umów o pracę
z uczniami – pracownikami młodocianymi.

Celem spotkania było podwyższenie jakości kształcenia praktycznego realizowanego
przez Rzemieślniczą Branżową Szkołę I Stopnia w Tarnowie

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Izby – Pan Andrzej Kuta, Wiceprezes Izby – Pan Stanisław Bańbor, Wiceprezes Izby – Pan Józef Lizak, Dyrektor Izby – Pani Barbara Blacha, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych  Czeladniczych i Mistrzowskich, Dyrekcja Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie  oraz 30 pracodawców reprezentujących różne branże. Wymieniono doświadczenia oraz spostrzeżenia w zakresie potrzeb i wymogów egzaminacyjnych. Analizowano możliwości i oczekiwania pracodawców
w stosunku do pracowników młodocianych oraz potrzeby kształcenia zawodowego.

            Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy – Oddział w Tarnowie – Inspektor pracy Pan Janusz Babiec szczegółowo zaprezentował zagadnienia związane z zatrudnianiem pracodawców młodocianych – prawa i obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy.

Spotkanie miało charakter szkoleniowo – konsultacyjny.

            Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.