Spotkanie Świąteczne w Rodzinnym Domu Seniora

  • -

Spotkanie Świąteczne w Rodzinnym Domu Seniora

Category : Izba

„Razem na Święta” to przedsięwzięcie organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem szkolnej inicjatywy z Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Tarnowie było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych z seniorami Rodzinnego Domu Seniora prowadzonego przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie.

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii nie mogliśmy spotkać się razem z seniorami. Uczniowie zdążyli jeszcze przed nauką zdalną wypiec i udekorować całe stosy pierników, dzwonków i choinek świątecznych.

W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia odbyło się świąteczne spotkanie podopiecznych Rodzinnego Domu Seniora.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia przez Panią Dyrektor Barbarę Blachę życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania.

Seniorzy otrzymali przygotowane przez uczniów słodkie upominki.

22
21
19
17
20
18
12
15
10
16
14
3
6
9
5
LOGO
2
13
4
7
8
1
22 21 19 17 20 18 12 15 10 16 14 3 6 9 5 LOGO 2 13 4 7 8 1