Spotkanie Mistrzów szkolących w zawodzie fryzjer z Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

  • -

Spotkanie Mistrzów szkolących w zawodzie fryzjer z Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

Category : Izba

W dniu 21.03.2022 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Tarnowie odbyło się spotkanie Mistrzów szkolących w zawodzie fryzjer z Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Tarnowie na czele z Panią Magdaleną Świderską – Przewodniczącą Komisji oraz z Panią Dorotą Pietrachą – Przewodniczącą Ogólnopolskiej Komisji Branżowej Fryzjersko-Kosmetycznej Związku Rzemiosła Polskiego. Spotkanie miało na celu przeanalizowanie procesu przebiegu egzaminu czeladniczego oraz omówienie standardów wymagań egzaminacyjnych dla uczniów- pracowników młodocianych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.