Spotkanie doradców zawodowych pt. Kompetencje poszukiwane na rynku pracy kształtują się w szkole

  • -

Spotkanie doradców zawodowych pt. Kompetencje poszukiwane na rynku pracy kształtują się w szkole

Category : Izba

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – Zespół Zamiejscowy w Tarnowie we współpracy z  firmą ATB Tamel S.A. 18 października 2018 r. zorganizował spotkanie koordynacyjne dla doradców zawodowych i szkolnych pn. „Kompetencje poszukiwane na rynku pracy kształtują się w szkole”. Tematyka spotkania skoncentrowała się wokół potrzeb pracodawców i połączona została z wizytą studyjną w firmie Tamel, podczas której przedstawione zostały stanowiska pracy oraz specyfika działalności firmy. Tamel, jest jednym z największych producentów silników elektrycznych w naszej części Europy i  zatrudnia około 1000 osób. 

Nie tylko zarządzający firmą Tamel ale również  inni pracodawcy coraz głośniej mówią o braku na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników i coraz częściej zwracają uwagę na fakt konieczności rezygnacji przez ich przedsiębiorstwa z kolejnych zamówień.

Dlatego o kształceniu zawodowym mówi się w Polsce ostatnio bardzo dużo. Należy jednak pracować nad jego pozytywnym wizerunkiem wśród młodzieży i ich rodziców, by wybór nauki zawodu był postrzegany jako decyzja pozytywnego wyboru.

Współcześnie wiedza teoretyczna zdobyta w szkole staje się niewystarczająca na rynku pracy, ważniejsze stają się umiejętności wykorzystania jej w praktyce do rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacji, współpracy, pracy w grupie, elastycznego funkcjonowania na rynku pracy.

Dualne kształcenie zawodowe realizowane przez szkoły prowadzone przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie to kształcenie z powodzeniem realizowane od lat między innymi w Niemczech. Połączenie w systemie dualnym nauki w szkole z zajęciami w zakładzie pracy stanowi dla wielu młodych szansę na udaną przyszłość i ułatwia przejście ze szkoły do pracy zawodowej. Jest też drogą do zawodowego sukcesu i kuźnią młodych, wykwalifikowanych specjalistów.

Podsumowując kraje, w których przedsiębiorcy współkształtują system edukacji, radzą sobie znacznie lepiej niż inne państwa w procesie wspierania wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy.

 

http://wupkrakow.praca.gov.pl/-/8042300-od-szkoly-do-pracodawcy-spotkanie-doradcow-zawodowych-w-tarnowie?redirect=http%3A%2F%2Fwupkrakow.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Faktualnosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8VCc6CLiHUaO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3