Spotkanie doradców zawodowych- Czerwiec 2018

  • -

Spotkanie doradców zawodowych- Czerwiec 2018

Category : Izba

[metaslider id=5623][metaslider id=5623]W dniu 05 czerwca 2018 roku w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyło się spotkanie doradców zawodowych pt: „Nowy punkt widzenia – zmiana oczekiwań pracodawców”.
W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi subregionu tarnowskiego, a także nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i koordynatorzy wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, których praca ma charakter wspierający planowanie działań edukacyjno–zawodowych młodych osób.
Spotkanie otworzył Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Jacek Pająk.
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Pan Adam Biernat przedstawił prognozę rynku pracy wg Barometru zawodów, z której wynika, że w regionie tarnowskim w roku 2018 będą aż 32 zawody deficytowe czyli takie w których zapotrzebowanie ze strony pracodawców przewyższa liczbę osób poszukujących pracy.
Zawody deficytowe w 2018 roku to:
– kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
– cukiernicy
– szefowie kuchni
– piekarze
– ślusarze
– spawacze
– cieśle i stolarze budowlani
– elektrycy i elektromechanicy
– operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.

Potwierdzeniem tej prognozy były wystąpienia pracodawców. Branżę hotelarsko – gastronomiczną reprezentowała Pani Prezes Hotelu Tarnovia Joanna Dobroś, natomiast branżę fryzjerską reprezentowała Pani Katarzyna Szepielak – Właściciel Zakładu Fryzjerskiego „Kasia” oraz Przewodnicząca Komisji Izby Rzemieślniczej w zawodzie Fryzjer.
Pani Barbara Blacha z ramienia Izby Rzemieślniczej jako współorganizatora spotkania przedstawiła informacje dotyczące działalności Izby w zakresie uprawnień do przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 128 zawodach. Jest to propozycja podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Podsumowaniem spotkania była prezentacja projektu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego EDUKATOR przedstawiona przez Panią Koordynator Agnieszkę Krycę –Cholewa.
Zaproszeni goście zwiedzili nowoczesne pracownie mieszczące się w budynkach Izby Rzemieślniczej na ulicy Kochanowskiego 32 w Tarnowie.
1. Pracownię Fryzjerską
2. Pracownię Kosmetyczną
3. Pracownię Technologii Gastronomicznej
4. Stanowisko Barowe z salą restauracyjną
5. Pracownię komunikacji językowej.