„SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII”od 20.01 do 24.01.2020

„SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII”od 20.01 do 24.01.2020

Category : Izba

” Informujemy że w Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia w Tarnowie oraz Rzemieślniczej Szkole Branżowej I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie, placówkach prowadzonych przez  Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, w konsorcjum z  Fundacją DELTA – lider, rozpoczynamy realizację projektu „SEVILLA EXPERIMENTALO II – STAŻE RZEMIEŚLNICZE W HISZPANII” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, jako projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowany  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt został przygotowany w celu poprawy funkcjonowania dwóch szkół w Tarnowie i Pilznie,  umożliwienie osobom uczącym się w zawodzie fryzjer oraz elektro/ mechanik pojazdów samochodowych oraz kadrze – osobom prowadzącym i odpowiedzialnym za kształcenie i szkolenie zawodowe, posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia  i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Projekt polega na organizacji 2-tyg. staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla 24 uczniów Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz 1-tyg. Staży dla 10 osób kadry. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji i samego projektu w załączonym Regulaminie oraz formularzach zgłoszeniowych.” 

 

Z poważaniem

Urbański

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pracownik)- KLIKNIJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)- KLIKNIJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- KLIKNIJ