Uroczyste otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora”

Uroczyste otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora”

Category : Izba

W dniu 6 czerwca 2019 w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie odbyło się uroczyste otwarcie „Rodzinnego Domu Seniora”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz zrzeszonych w niej Cechów na czele z Prezesem Izby Panem Andrzejem Kutą oraz  przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa Panią Dorotą Krakowską.

Jest to nowy projekt Organu Prowadzącego szkołę realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Otwarta w kwietniu placówka zapewnia bezpłatną dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w wieku 60+. Pomieszczenia placówki są bardzo dobrze wyposażone i dostosowane do potrzeb osób starszych, gwarantując im pełne bezpieczeństwo, aktywny wypoczynek oraz integrację pokoleniową.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali okolicznościowy program artystyczny, w którym zmierzyli się z ponadczasowymi wartościami łączącymi pokolenia dziadków, rodziców i ich samych.

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13