Prowadzimy już zajęcia w formie stacjonarnej

RDS

Prowadzimy już zajęcia w formie stacjonarnej

Category : RDS

Nasz Rodzinny Dom Seniora prowadzi już zajęcia w formie stacjonarnej !

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 maja 2021r prowadzimy zajęcia w formie stacjonarnej  z uczestnikami, których liczba nie przekracza 50% maksymalnej liczby uczestników wynikającej z dokumentu regulującego działalność RDS.

Do tej liczby nie wlicza się uczestników, którym wydano zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej.

Zajęcia grupowe organizowane są z uwzględnieniem aktualnej sytuacji uczestników, w uzgodnieniu
z osobą kierującą placówka,  za zgodą uczestnika, w sposób zapewniający warunki ograniczające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  Warunki  lokalowe są zgodne z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Równocześnie informujemy Państwa,  iż prowadzimy nabór wniosków do uczestnictwa w projekcie – Rodzinny Dom Seniora.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane i ich opiekunów (tel. 507 164 937)