Upowszechnienie rezultatów

plakat

Zorganizowanie wręczenia certyfikatów Europass Mobilność, z udziałem uczniów branżowych rzemieślniczych szkół Izby Rzemieślniczej w Tarnowie i Pilźnie oraz kadry nauczycielskiej.

Przeprowadzenie przez fryzjerów i elektro/ mechaników pojazdów samochodowych prezentacji zdobytych umiejętności zawodowych i nowej wiedzy dla uczniów macierzystej szkoły i szkół zaprzyjaźnionych – prezentacja trendów fryzjerskich regionu Andaluzji oraz technologii samochodowych.

Przeprowadzenie przez fundację Delta prezentacji osiągnięć zawodowych wybranych uczestników wobec audytorium rzemieślników zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie i Pilźnie.

Zorganizowanie przez uczestników staży kadry pokazów fryzjerskich – prezentujących regionalne, andaluzyjskie trendy – zaproszenia dla 40 osób.

Opracowanie do szkolnych programów nauczania aneksów uzupełniających wprowadzających do nauczania tematykę regionalnych trendów i nowoczesnych Andaluzji.