Podsumowanie

REZULTATY STAŻU „MIĘKKIE”

– podniesienie umiejętności zawodowych stażystów,

– podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych,

– poznanie specyfiki  zagranicznego rynku pracy,

– przygotowanie  do pracy w środowisku wielokulturowym,

– dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych branżowych szkół w Tarnowie i Pilźnie do potrzeb europejskiego rynku pracy,

– wzrost mobilności uczniów.

REZULTATY  STAŻU  „TWARDE”

KAŻDY Z  UCZESTNIKÓW

– Przepracował średnio  70 godzin stażowych,

– Uczestniczył w 65 godz. kursów przygotowujących,

– Otrzymał 3 certyfikaty potwierdzające kwalifikacje;

– Europass Mobilność,

– Certyfikat wystawiony przez zagranicznego pracodawcę,

– Dyplom ukończenia kursu przygotowującego,

– Zdobył umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie komunikatywnym.