Strona Główna

O projekcie:

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO II – staże rzemieślnicze w Hiszpanii, prowadzony przez fundację Delta – lidera konsorcjum wraz z Izbą Rzemieślniczą z Tarnowa. Jest to kontynuacją wcześniejszej edycji staży zawodowych organizowanych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół w Tarnowie i Pilźnie oraz staży kadry. W projekcie bierze udział 24 uczniów: fryzjerów i elektro-mechaników samochodowych oraz 10 osób kadry  (nauczycieli, osób prowadzących i odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w szkołach branżowych).

Mając na uwadze duże zainteresowanie stażami w najpopularniejszych zawodach fryzjer oraz elektro-mechanik samochodowy, podjęto decyzję o kontynuacji mobilności w Hiszpanii dla kolejnej grupy 24 uczniów w tych zawodach oraz 10 osobach kadry prowadzącej i organizującej kształcenie i szkolenie zawodowe, dla których zaplanowano 2/1 tygodniowe staże w Sewilli w okresie styczeń-luty 2020.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego.

Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia.

Edukacja zawodowa

edytuj
SZKOŁY
RZEMIEŚLNICZNE
EGZAMINY CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE
WYMAGANE
DOKUMENTY
HARMONOGRAMY
EGZAMINÓW

Poznaj zawody rzemieślnicze i zapisz się na kurs