Projekt Manjares españoles – rekrutacja

Rektutacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Manjares españoles – poznajemy gastronomię Andaluzji” 2020-1-PL01-KA102-079404 realizowany przez konsorcjum: Fundacja DELTA – lider, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Rzemieślnicza Branżowej
Szkoły I Stopnia w Tarnowie oraz Rzemieślnicza Branżowej Szkoły I Stopnia im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźnie.

Regulamin rekrutacji – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy pracownik – POBIERZ