FORMY WSPARCIA

Podczas Udziału w Projekcie Uczestnik Projektu weźmie udział w następujących formach wsparcia:

– Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym – doradztwo zawodowe ma na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), (minimalnie 6 godzin indywidualnych spotkań).

Spotkanie ma na celu pomoc na rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie w doborze  kursów, staży w dalszej drodze edukacyjnej w kontekście potrzeb regionalnego i małopolskiego rynku pracy.

– Szkolenia zawodowe – Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Kurs średnio będzie trwał 80h w min. 60% praktyki na nowoczesnym sprzęcie i dopasowany będzie do potrzeb i predyspozycji Uczestnika Projektu oraz popytu zgłaszanego przez pracodawców na rynku pracy. Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu.

– Staże zawodowe – Uczestnik Projektu weźmie udział w stażu w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych. Uczestnik Projektu zostanie skierowany na 150h staż do pracodawcy przez nauczyciela zawodu.