O projekcie

logo

Projekt CKZiU Edukator II stanowi kontynuację projektu CKZiU Edukator i dotyczy rozwoju istniejącego już CKZiU o nowy kierunek nauczania w branży mechanicznej, w zawodzie: operator obrabiarek skrawających z umiejętnością obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Celem Edukator II jest zwiększenie szans na rynku pracy minimum 700 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych tworzących CKZiU, a także innych szkół oraz placówek zawodowych w subregionie tarnowskim i całym województwie małopolskim.

Efektem realizacji projektu będzie:

– rozszerzenie działalności CKZiU o nowe kierunki nauczania tj. operator obrabiarek skrawających z umiejętnością obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, z obsługą programów dotyczących rysunku technicznego oraz adaptacją nowoczesnych pracowni zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, wyposażonych w nowoczesny sprzęt
i materiały oraz programy komputerowe niezbędne przy praktycznej nauce zawodu w ramach wszystkich kursów prowadzonych w CKZiU Edukator i Edukator II,

– utworzenie pracowni informatycznej uniwersalnej pod kątem wszystkich zawodów, dodatkowo wyposażonej w licencje programów komputerowych graficznych,

– uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia 483 Uczestników,

– realizacja staży/praktyk zawodowych u pracodawców przez 335 Uczestników,

– poprawa efektywności kształcenia zawodowego, w tym wzrost kompetencji zawodowych
u min. 7 nauczycieli tworzących CKZiU i/lub kadry pozostałych szkół i placówek zawodowych dla młodzieży kształcących się w subregionie tarnowskim i całym województwie małopolskim,

– zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i ich przystosowanie do rynku pracy poprzez udział w kursach zawodowych oraz stażach zawodowych w ramach kształcenia praktycznego.

Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji z zakresu runku pracy, kursów zawodowych zakończonych certyfikatem, uprawnieniami, tytułem czeladnika i/lub 150h staż zawodowy- jako kształcenie praktycznej nauki zawodu.

CKZiU Edukator II działać będzie w branży administracyjno- usługowej, turystyczno – gastronomicznej oraz mechanicznej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020 – 31.12.2022

Projekt „CKZiU Edukator II”  uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskich w wysokości 3 587 320,40 złotych.

Wartość Projektu wynosi 4 220 376,95 złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.