Formy wsparcia

logo

Podczas Udziału w Projekcie Uczestnik Projektu weźmie udział w następujących formach wsparcia:

– DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

Doradztwo zawodowe ma na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Spotkanie ma na celu pomoc na rynku pracy poprzez kompleksowe wsparcie w doborze  kursów, staży zawodowych w dalszej drodze edukacyjnej w kontekście potrzeb regionalnego i małopolskiego rynku pracy.

– KONSULTACJE Z OPIEKUNEM MERYTORYCZNYM DS. RYNKU PRACY

Konsultacje mają na celu zaznajomienie z rynkiem pracy, narzędziami rekrutacyjnymi, możliwościami lokalnego rynku pracy oraz prezentacją lokalnych pracodawców.

– KURSY ZAWODOWE

Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Kurs zawodowy dopasowany będzie do potrzeb oraz predyspozycji Uczestnika Projektu, a także popytu zgłaszanego przez pracodawców na rynku pracy. Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu.

– STAŻE ZAWODOWE

Uczestnik Projektu weźmie udział w stażu zawodowym w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych. Uczestnik Projektu zostanie skierowany na 150h stażu do pracodawcy przez nauczyciela zawodu.