Projekty

Realizowane:

Projekt “Moja Praca” – [czytaj więcej ..]

Projekt „ CKZiU EDUKATOR” – [czytaj więcej ..]

Projekt “SEVILLA EXPERIMENTALO” – [czytaj więcej ..]

Projekt “Rodzinny Dom Seniora” – [czytaj więcej ..]


 

Zakończone:

Program Leonardo da Vinci – projekt „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów
rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna” – [czytaj więcej ..]


Program Czeladnik Projekt Mistrz – [czytaj więcej ..]

Praca bez Barier  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – [czytaj więcej ..]

Projekt „Moje życie – moja praca” Współfinansowany z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – [czytaj więcej ..]


Program ERASMUS +   PROJEKT „Terminator – zagraniczne praktyki uczniów
tarnowskiego rzemiosła” – [czytaj więcej ..]