Projekt Mistrz

O Projekcie „MISTRZ”

Unijny Projekt Mistrz realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie w
partnerstwie z Izbą Rzemiosła w Nowym Sączu, kierowany jest zarówno do osób pracujących
na terenie województwa małopolskiego jak i osób bezrobotnych w wieku 25-64 lat

Projekt upowszechniając formalne kształcenie ustawiczne na terenie Małopolski kładzie nacisk na promowanie i rozwój kształcenia zawodowego, w tym potwierdzanie kwalifikacji egzaminem mistrzowskim. Wprowadzenie projektu poprzedzono badaniem wśród małopolskich pracodawców, którzy są zainteresowani, podobnie jak sami pracownicy, tą forma ze środków EFS.

Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania porady doradcy zawodowo-edukacyjnego mającej na celu zaplanowanie swojej dalszej edukacji i kariery.

Udziału w Projekcie Mistrz, ma w założeniach możliwość bezpłatnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych, poprzez przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego w wybranych zawodach.