Projekt Sevilla Experimentalo

Projekt Sevilla Experimentalo

Category : Izba

Informacja o nowym projekcie staży w Hiszpanii

Projekt SEVILLA EXPERIMENTALO – staże rzemieślnicze w Hiszpanii , prowadzony przez fundację Delta lidera konsorcjum – polega na organizacji staży zawodowych w Sewilli (Hiszpania) dla uczniów Rzemieślniczych Branżowych Szkół I stopnia w Tarnowie i Pilznie oraz staży Kadry. W projekcie weźmie udział 24 uczniów; fryzjerów i elektro/ mechaników samoch.; Grupa A/ 12 ucz. ze szkoly branżowej w Pilźnie odbyła staże w terminie 18.03-29.03.2019 /6 fryzjerów+ 6 mech./Grupa B/ 12 ucz. ze szkoły branżowej w Tarnowie aktualnie 01.04-12.04.2019 /6 fryzjerów+ 6 mech./ Grupa C/ 10 osób kadry; nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe, pracodawców zatrudniających uczniów fryzjerów i mechaników ze szkół branżowych /01.04-05.04.2019. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego 24 uczestników oraz ich zatrudnialności na rynku krajowym i europejskim poprzez wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności, zmianie postaw) w perspektywie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Zakłada się dostosowania ofert edukacyjnych rzemieślniczych szkół do potrzeb europejskiego rynku pracy oraz poszerzenie horyzontów uczestników, umożliwienie im zapoznania się z technologiami stosowanymi w hiszpańskich zakładach fryzjerskich i samochodowych, poznanie przez nich aktualnych i regionalnych trendów we fryzjerstwie, diagnozowania stanu technicznego i wykonywania napraw pojazdów. Projekt odpowiada na potrzebę uzupełnienia kompetencji zawodowych, kompetencjami językowymi i społecznymi, poprawiającymi elastyczność i możliwości zatrudnienia. Udział 10 os. kadry w projekcie ma na celu zapoznanie z hiszpańskim systemem kształcenia zawodowego na przykładzie Andaluzji. Językiem obowiązującym na praktykach będzie hiszpański, a wyjazdy poprzedzi przygotowanie językowo – kulturowe oraz pedagogiczne; wsparcie mentora w tworzeniu przez uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu. Uczniowie wezmą udział w kursie j. hiszpańskiego-  przygotowanie kontynuowane będzie w Hiszpanii. Wszyscy skorzystają z konsultacji j. angielskiego przy tworzeniu aplikacji na staże. Dodatkowo uczestnicy przejdą szkolenie z podstaw komunikacji międzykulturowej, kontynuowane w Sewilli. Za przygotowanie oraz przebieg praktyk w Sewilli odpowiedzialna jest firma pośrednicząca EMTA. Wybór hiszpańskiego partnera jest podyktowany dużym doświadczeniem w przeprowadzaniu mobilności dla zagranicznych uczestników oraz zadowoleniem z dotychczasowej współpracy. Uczniowie rzemieślniczych szkół to młodociani pracownicy zatrudniani w zakładach  celem nauki w zawodzie fryzjer, elektro/ mechanik samoch., realizujący teoretyczne przygotowanie zawodowe w szkole/Ośrodku. Projekt zakłada uzyskanie przez uczestników 2 poziomu EQF- możliwe dzięki komasacji doświadczenia zawodowego uczestników zdobytego podczas praktyk zawodowych w kraju oraz umiejętności zdobytych na stażach w Sevilli. W celu zapewnienia nadzoru i bezpieczeństwa stażystów przewidziane jest zatrudnianie opiekuna praktyk z Polski. Metodologia projektu zakłada wyznaczenie dla każdego uczestnika celów edukacyjno-zawodowych; dopasowanie indywidualnych programów praktyk do zadań wynikających z celów rozwojowych oraz monitorowanie postępów w zdobywaniu kompetencji zawodowych. Projekt zwiększa atrakcyjność kształcenia poprzez stworzenie możliwości odbycia stażu zagranicznego wprowadzającego na europejski rynek pracy. Udział w praktykach pozwala na poszerzenie posiadanej wiedzy i udoskonalenie kwalifikacji zawod.; przygotuje uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym, a styczność z lokalnymi technologiami umożliwi transfer doświadczeń do zakładów w regionie. Staże przyczynią się do podniesienia kompetencji społ. oraz wzrostu umiejętności adaptacyjnych uczestników. Podwyższone zostaną kompetencje z zakresu zarządzania procesami kształcenia zawodowego oraz kompetencje pracowników nadzorujących i prowadzących szkolenie zawodowe uczniów. Do nauczania przedmiotów zawodowych wprowadzone zostaną nowe narzędzia i metody nauczania, które pozwolą uczniowi jak najlepiej przygotować się do egzaminów czeladniczych. Promocja „dobrych praktyk” przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół zawodowych w regionu Tarnowa i Pilzna zawodowymi mobilnościami, poszerzy horyzonty lokalnych zakładów fryzjerskich i warsztatów samochodowych.

 

 

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (pracownik)  

kliknij tu: wersja .pdf 

Formularz zgłoszeniowy (uczeń) ​

kliknij tu: wersja .pdf 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

kliknij tu: wersja .pdf 


GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ UCZNIÓW Z TARNOWA I KADRY NA GIBRALTAR