SEMINARIUM UPOWSZECHNIAJĄCE REZULTATY PROJEKTU

„Praktyki w Hiszpanii  –  szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna”

12 maja 2014r. Izba Rzemieślnicza w Tarnowie,  ul. Kochanowskiego 32

PROGRAM SEMINARIUM

09:00 – 09:30

Powitanie uczestników (powitalna kawa) otwarcie seminarium

09:30 – 10:00

Cele, treści, rezultaty projektu – koordynator Mieczysława Urbańskiego

10:00 – 10:15

Rezultaty i korzyści osiągnięte przez partnerów projektu – metodyk szkolnictwa zawodowego Michał Kisiel-Dorohinicki

10:15 – 10:30

Raport opiekuna staży; rekrutacja, kontakty z pracodawcami i partnerem pośredniczącym, warunki stażu, rekreacja – Małgorzata Szatkowska

10:30 – 10:45

Realizacja programów stażowych – relacje uczestników staży, rozmowa przez Skype z przedstawicielem hiszpańskiego partnera z Sewilli

10:45 – 11:00

Projekcja filmu z ostatniego stażu w Sewilli  marzec 2014r.

11:00 – 11:15

Ankieta badająca opinię uczestników staży w Sewilli – Beata Rzepiela – punkt kontaktowy LdV  Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

11:15 – 11:30

Uroczystość wręczenia uczestnikom dwóch ostatnich turnusów certyfikatów Europass i dyplomów potwierdzających odbycie staży. Zakończenie seminarium

Lista zaproszonych  Badania ewaluacyjne    Podsumowanie projektu koordynatora  Podsumowanie stazy opiekuna