Sprawozdanie z miesięcznej praktyki w Sewilli

Hiszpania,  06.05.2013 – 31.05.2013

„Praktyki w Hiszpanii  –  szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna”

realizowane przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie reprezentowaną przez dyrektora Pana Franciszka Uszko i koordynatora projektu Pana Mieczysława Urbańskiego.

Organizacją pośredniczącą w realizacji staży jest firma hiszpańska EuroMoving reprezentowaną przez Pana Rafaela Sancheza.

 

Grupa I

 

Uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie

 1. Barbara Pomykacz – fryzjer
 2. Justyna Czaja – fryzjer
 3. Wioleta Morawska – cukiernik
 4. Anna Barbarzak – kucharz małej gastronomii
 5. Angelika Pękala – kucharz małej gastronomii
 6. Mateusz Olszewski – piekarz
 7. Michał Bączek – elektromechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

 1. Sylwia Milczarek – cukiernik
 2. Dominika Zając – cukiernik
 3. Grzegorz Szymanek – mechanik pojazdów samochodowych
 4. Piotr Baruch – mechanik pojazdów samochodowych
 5. Bartłomiej Tryt – blacharz
 6. Kamil Grochola – blacharz

 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach PROJEKTU  ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

Uczestnikiem projektu jest młodzież ostatnich klas II i III w trakcie kształcenia zawodowego w systemie dualnym (nauka, praca), kształcąca się w profilach usługowym, gastronomicznym, mechanicznym i budowlanym. W całym przedsięwzięciu weźmie łącznie udział grupa 42 uczniów, którzy zostaną podzieleni na 3 grupy po 14 uczniów wraz z nauczycielem – opiekunem. Staże zawodowe dla uczniów odbywają się w Sewilli, Hiszpanii i trwają 4 tygodnie. W projekcie bierze udział dwie placówki RZSZ w Tarnowie i RZSZ w Pilźnie.

W dniach 06.05.2013 – 31.05.2013 pierwsza grupa stażystów odbyła praktykę zagraniczną w hiszpańskich przedsiębiorstwach. Głównym celem dla którego uczniowie wzięli udział w stażu jest ich rozwój zawodowy, poszerzenie posiadanej wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych. Ponadto staż umożliwi im poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich profilem kształcenia, porównanie technik i metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi  w innych krajach europejskich. Dodatkowym atutem jest nabycie umiejętności pracy w zespole wielokulturowym, poznanie kultury i tradycji kraju goszczącego, a jednocześnie doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim. Znajomość hiszpańskiego rynku pracy i jego specyfiki przygotuje uczniów do pracy w środowisku wielokulturowym również na innych europejskich rynkach i tym samym przyczyni się do wzrostu ich mobilności.

Rekrutacja była pierwszym krokiem w kierunku uczestnictwa w projekcie LdV i była poprzedzona akcja promocyjną. Przeprowadzono wśród młodzieży obu szkół akcje informacyjne o programie LdV: zorganizowano spotkania informacyjne w szkołach, opublikowano informacje na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej dwóch palcówek oraz Izby Rzemieślniczej w Tarnowie. Od 1 stycznia 2012 Zespół Rekrutacyjny na terenie dwóch szkół rozpoczął prowadzenie naboru stażystów. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą dyrektorzy RZSZ z Tarnowa i Pilzna, nauczyciele języka angielskiego oraz pedagog szkolny.

Uczniowie biorący udział w projekcie zostali wybrani na podstawie określonych w procesie rekrutacji kryteriów. Kandydat na uczestnika powinien być uczniem ostatniej klasy II lub III na danym profilu, powinien znać język angielski na poziomie komunikatywnym, odbyć praktyki zawodowe w kraju w ilości minimum 1500 godzin, mieć pozytywną opinię pracodawcy, wychowawcy i pedagoga szkolnego. Bardzo ważna jest również sprecyzowana wysoka motywacja do wyjazdu, umiejętność samoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. W wyniku rekrutacji wybrano 20 uczniów, z czego 15 uczestników stanowiło listę podstawową, a 5 uczniów znalazło się na liście rezerwowej. Większość uczniów biorących udział w projekcie była pełnoletnia. Na początku roku 2013 zaczął się cykl zajęć opracowanych przez koordynatorów projektu i przygotowujących młodzież do wyjazdu. Program obejmował przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnym kursie z języka angielskiego branżowego, a także w 20 godzinnym kursie z podstaw języka hiszpańskiego, w tym 8 godzinnym kursie z podstaw komunikacji międzyludzkiej oraz różnic kulturowych. Poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego stażystów pozwoliło na uniknięcie konfliktowych czy niezręcznych sytuacji mogących potęgować poczucie stresu. Znajomość choćby podstaw języka umożliwiła pokonanie bariery językowej i zwiększyła poczucie pewności siebie. Natomiast na miejscu w Hiszpanii odbyło się 10 godzin języka hiszpańskiego głównie związanego z danym środowiskiem i stanowiskiem pracy. Podczas przygotowań dużą rolę odegrały cykliczne spotkania informacyjno – organizacyjne prowadzone przez koordynatora projektu podczas których uczniowie i ich rodzice byli informowani o sprawach związanych z formalnym aspektem stażu (formularze, umowy, regulaminy).

Uczestnicy projektu odbyli 4 tygodniowe praktyki zawodowe zgodne z ich profilem kształcenia w następujących firmach w Hiszpanii, Sewilli.

 1. Confiteria La Campana S.L. – cukiernia
 2. Peluqueria Beth – fryzjer
 3. Restaurants San Marco – restauracja
 4. Panaderia Almargen – piekarnia
 5. Chapa y Pintura – warsztat blacharsko – lakierniczy
 6. Norauto S.A.U. – sklep i warsztat samochodowy
 7. Ford Ferri MovilS.A. – salon i warsztat samochodowy

Każdy z uczestników spędzał średnio 7 godzin na praktyce, zapoznając się z zasadami miejsca pracy, techniką oraz metodami pracy w danej firmie. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy były bardzo różne. Niektórzy rozpoczynali pracę o 8.00, 11.00 lub 15.00, a nawet 24.00 w przypadku piekarza. Dla młodych ludzi był to czas na zdobycie nowego doświadczenia, rozwinięcie umiejętności praktycznych związanych z zawodem oraz poszerzenie posiadanej wiedzy. Dla niektórych uczestników był to pierwszy samodzielny wyjazd za granicę umożliwiający im sprawdzenie się w nowej sytuacji, podniesienie kompetencji społecznych i językowych oraz nabycie umiejętności adaptacyjnych w środowisku wielokulturowym.

Podczas pobytu grupie towarzyszył nauczyciel – opiekun, który na bieżąco utrzymywał kontakt z uczniami, służył pomocą i wsparciem, jak również czuwał nad prawidłową realizacją praktyk. Prowadził systematycznie rozmowy z praktykantami oraz wizyty monitorujące w firmach, podczas których sprawdzał warunki odbywania praktyk i stopień zadowolenia praktykantów. Opiekunem z ramienia szkoły RZSZ w Pilźnie była Pani Małgorzata Szatkowska, nauczyciel języka angielskiego. Na miejscu w Sewilli została również zapewniona opieka ze strony organizacji przyjmującej – EuroMoving, której zadaniem była opieka, nadzorowanie i pomoc w realizacji celów praktyki oraz ścisła współpraca z polskim opiekunem.

Po przybyciu na miejsce uczestnicy zostali zakwaterowani w komfortowych, klimatyzowanych i dwuosobowych pokojach z łazienką i aneksem kuchennym. Mieli stały dostęp do Internetu, a do swojej dyspozycji salę komputerową, telewizyjną, siłownię oraz pralnię. Przez cały okres stażu praktykanci mieli zapewnione środki finansowe na pokrycie kosztów wyżywienia. Uczniowie mieszkali w rezydencji dla studentów Fernando Villalone w Bormujos, prowincji Sewilli oddalonej od centrum miasta około 7 km. W pobliżu kampusu znajdowały się sklepy spożywcze, puby, restauracje, kawiarnie, parki i ścieżki rowerowe. W drugim dniu pobytu z uczniami spotkał się Pan Rafael Sanchez, reprezentant instytucji pośredniczącej- Euromoving, który oficjalnie powitał wszystkich uczestników w języku angielskim. Podał szczegółowe informacje na temat spraw organizacyjnych, regulaminu kampusu oraz miejsca praktyk. Każdy otrzymał mapkę dojazdową, plan miasta oraz bilet miesięczny na autobusy komunikacji miejskiej. Przez kolejne 2 dni uczniowie uczestniczyli w popołudniowych zajęciach z języka hiszpańskiego. Następnego dnia stażyści wraz z dwoma pracownikami EuroMoving udali się do zakładów pracy, gdzie poznali pracodawców, swoje stanowisko pracy oraz drogę do zakładu pracy.

Uczniowie z pewnością nauczyli się wielu nowych umiejętności przydatnych w ich zawodzie. Przez cały okres stażu poszerzali swoją wiedzę, zdobywali kwalifikacje zawodowe, wymieniali się doświadczeniami, poznawali kulturę i obyczaje, porozumiewali się ze współpracownikami w językach angielskim i hiszpańskim korzystając z własnych umiejętności, słowników lub translatorów w telefonach komórkowych. Niektórzy nawet uczyli języka polskiego swoich kolegów z pracy.

Wolny czas po pracy uczniowie głównie przeznaczali na zwiedzanie Sewilli i jej zabytków: Katedry Najświętszej Marii Panny, Metropol – Parasol, Placu Hiszpańskiego, Złotej Wieży, oraz mostu Triana. Poznawali kulturę, tradycje i zwyczaje Hiszpanii, między innymi poprzez rozmowy z mieszkańcami, rozwijając tym samym umiejętności językowe. Odpoczywali w pokojach, przyrządzali samodzielnie posiłki, grali w tenisa, chodzili na siłownię, biegali, wychodzili na wspólne spacery po okolicy Bormujos, a także robili niezbędne zakupy. Poznawali także hiszpańską kuchnię, kosztując lokalnych przysmaków takich jak krewetki czy ślimaki. Pan Rafael Sanchez poddawał szereg ciekawych propozycji na spędzanie czasu w weekendy. Zorganizowano wycieczkę do nadmorskiej miejscowości – Matalascania nad Morzem Śródziemnym w rejonie Parku Narodowego Donana, oddalonej od Sewilli o około 70 km. Wszyscy odpoczywali leżąc na plaży i kąpiąc się w ciepłym morzu. Kolejną równie emocjonującą wyprawą, okazał się całodniowy pobyt w parku rozrywki Isla Magica w Sewilli, gdzie młodzież korzystała różnych form rozrywki takich jak karuzele, rollercostery, kino 4D, zjeżdżalnie wodne i wiele innych.

Na zakończenie stażu każdy z uczestników otrzymał od organizacji pośredniczącej certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz dokument Europass Mobilność potwierdzający odbycie stażu z wyszczególnionymi: instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami w danym zawodzie. Z pewnością nowo nabyte doświadczenia zaprocentują w dorosłym życiu uczestników stażu, a kwalifikacje nabyte poprzez praktyki w Hiszpanii zwiększą konkurencyjność stażystów jako przyszłych pracowników na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy.