„Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna”

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie bierze udział w projekcie  ,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Realizacja projektu polega na organizacji 4-tygodniowych staży zawodowych w Hiszpanii, dla uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz w Pilźnie. W roku 2013 i 2014 zostaną przeprowadzone 3 edycje wyjazdów dla 14-osobowych grup stażystów. Wyjazd na praktyki poprzedza przygotowanie kulturowo-językowe dla uczestników staży. Uczniowie biorą udział w kursach językowych: nauki języka angielskiego branżowego oraz podstaw języka hiszpańskiego (przygotowanie kontynuowane jest w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy).
W dniu 06 maja b.r. miał miejsce wyjazd pierwszej grupy stażystów do Sewilli, którzy z lotniska Coprenicus we Wrocławiu odbyli lot do Malagi a stamtąd udali się koleją do Sewilli. Na miejscu zakwaterowani zostali w dwuosobowych pokojach w uniwersyteckim campusie położonym na przedmieściach Sewilli. Każdy klimatyzowany pokój posiada aneks kuchenny z wyposażeniem oraz łazienkę. Do dyspozycji uczestników jest pokój TV, komputerowy, siłownia, pralnia i Wi-Fi. Uczestnicy otrzymują kieszonkowe na samodzielne wyżywienie, które nie stanowi problemu ze względu na pobliski niedrogi i świetnie zaopatrzony supermarket.
Uczniowie podpisali z pracodawcami umowy o staż w następujących zawodach; piekarz, elektromechanik samochodowy, fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik i blacharz samochodowy, sprzedawca. Dzięki wykorzystaniu w trakcie zaplanowanych staży systemu „job shadowing” uczniowie nie tylko zapoznają się z pracą na danym stanowisku, lecz także są dopuszczani do aktywnego uczestnictwa we wszystkich czynnościach wykonywanych w jego zakresie w danym zawodzie.
Głównym celem organizacji praktyk w Hiszpanii jest wsparcie mobilności ponadnarodowej 42 uczniów doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą z Tarnowa oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez stworzenie wychowankom możliwości odbycia stażu zagranicznego, który wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy.
Każdy z uczestników po ukończeniu stażu otrzyma dokument Europass Mobilność potwierdzający okres szkolenia odbywanego w Hiszpanii w ramach wyjazdu – jednej z form europejskiej ścieżki kształcenia. Powrót ze stażu zaplanowany jest na 31 maja a kolejna tura wyjazdów odbędzie się jesienią 2013 r. i na wiosnę 2014 r.