Projekt                  2012-1-PL1-LEO01-27921Okres trwania:     od 02 do 29listopada 2013. Co zawiera  program pobytu? Jest to plan pracy, ułożony dla współpracujących stron, które przez udział w projekcie  ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, dążą do poprawy umiejętności zawodowych i i językowych oraz zapewnienia wysokiej jakości doświadczeń.
ü Program:
02/11/            Przylot do Sevilli. Zakwaterowanie03/11.           11:00-21:00h. Wycieczka do Parku “Isla Mágica”.
04/11/            Spotkanie powitalne.
04/11-06/11   Przeprowadzenie rozmów o pracę i podpisanie umów szkoleniowych. Intensywny kurs języka  hiszpańskiego.Czas trwania 10h. Cel: Wprowadzenie uczestnika w środowisko pracy, zasady życia codziennego i kultury lokalnej09/11.            10:30-13:30h. Walking Tour “Discovering Sevilla”.15/11             Spotkanie ewaluacyjne w połowie stażu16/11.            Wycieczka do  Cádiz
29/11             Końcowa sesja ewaluacyjna poświęcona ocenie wyników i jakości stażu. Wymeldowanie.
EuroMoving:Firma jest pośrednikiem, odpowiedzialnym za organizację, koordynację i monitorowanie staży szkoleniowych w Sewill we współpracy z instytucją wysyłającą. Będziemy wspierać sę i wspomagać  przy osiąganiu celów szkoleniowych. Osoba do kontaktów:Name:       Rafael SánchezPhone:       +34 653014446 (24h w razie sytuacji awaryjnych)Email:        rsanchez@euromoving.esSkype:       rsanchez.euromoving.es
ü Obsługa dojazdu:W dniu 2 listopada o 13:45 godz. będziemy czekać na Was na lotniska w Maladze. Zapewniamy autobusu z lotniska, umawianie się przez telefon, na miejscu. W przypadku wystąpienia problemów w podróży i innych, kontaktuj się z nami telefonicznie: +34 653014446
ü Zakwaterowanie:Nazwa:            Residencia Fernando Villalón.Adres:              C/ Paraje de Paterna, 10, Bormujos (Sevilla).Telephone:      +34 954788215Web:                www.campuspatrimonial.es/residencia-universitaria-sevilla-1.htmPokoje:            6 pokoi dwuosobowych i jeden potrójny

Deposit:           100,00€.

 

Warunki zakwaterowania:

1. Zakwaterowanie  w dwuosobowych pokojach z  łazienką i kuchnią z pełnym wyposażeniem,i bezpłatny dostęp do WIFI.

2. W każdym pokoju jest pościel. Uczestnik musi przywieźć jedynie własne ręczniki.

3. Masz możliwość korzystania z: pralni (drobna opłata + własny proszek), wielofunkcyjna sala wyposażone w TV i DVD, sala

komputerowa, mała siłownia.

4. Uczestnik odpowiada za utrzymanie porządku w pokoju,  musi zostawić pokój w tym samym stanie jaki zastał.

5. EuroMoving nadzoruje standardy bezpieczeństwa, higieny i komfortu.

6. Wyboru zakwaterowania dokaonano w oparciu o dostępność, podłączenie do transportu publicznego i najmniejszej

odległości do miejsc stażu.

8. EuroMoving nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika i wyrządzone szkody – każdy płaci zwrotną kaucję

100EUR.

 

ü Kurs hiszpańskiego:Termin i czas trwania: 4-6/11/2013Harmonogram: 17:00-20:00 h.Nauczyciel: Pan Sergio Gómez 1. W pierwszy dzień ocenimy  poziom początkowy Twojej  znajomości języka hiszpańskiego.2. Poziom kursu będzie dostosowany do Twojego  początkowego poziomu a koncentrować siębędzie na sektorze zawodowym.3. Poziom języka hiszpańskiego poświadczamy certfikatem w ramach Europejskiego SystemuOpisu Kształcenia Językowego.

4.Obecność na zajęciach  kursu języka hiszpańskiego jest obowiązkowa.

 ü Miejsca staży: 1. Peluquería Teresa Valle. C/ Niebla, 28. 41011. Sevilla (Spain). Ms. Teresa Valle. Owner. +34 954089737. dany_egea@hotmail.com. Participants: Paulina Bulaga & Oliwia Julia Kucharczyk. 2. Peluquería Beth. C/ Feria, 10. 41003. Sevilla (Spain). Ms. Isabel Haza. Owner. +34 954386861. lunabeth1@hotmail.com. Participants: Mateusz Tomasz Fedak & Agnieszka Marcinek

 

3. Kopuas Peluqueros. Factory de Bormujos.Parc.2 Manz.T-4 local B-2. 41930. Bormujos. (Sevilla). Mr. Ángel. Owner. +34 95 5725002. angel@koupas.com Participant: Szymon Czaja.

 

4. Norauto, S.A.U. Parque Comercial Aljarafe, Ctra. Sevilla-Tomares. 41940. Tomares (Sevilla).  www.norauto.es. Jorge Valentín Alarcón Vera, Head of Garage.  mag315@norauto.es; +34 954159347

Participants: Bartosz Grzanka & Tomasz Jakubowski.

 

5. Ford Ferri-Móvil S.A. Travesía de Camas, 1. 41900, Camas (Sevilla). www.ferrimovil.com. Mr. Manuel Carmona. Head of Garage. mcarmona@ferrimovil.es +34 955981888. Participants: Rafał Kozdroń & Henryk Warzecha.

 

6. Confitería “La Campana”. C/ Sierpes, 1-3. 41004. Sevilla (Spain). www.confiterialacampana.com. Mr. Borja Hernández Medina, Owner-General Manager, borja@confiterialacampana.com; +34 954223570. Participants: Magdalena Bigos & Katarzyna Ciupek.                                                                  

 

7. Gopa e Hijos S.L. C/ Brújula (Pol. Ind. Pisa), 34. 41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla). Spain. www.gopaehijos.es. Mr. Manuel Gómez. Owner. +34 955600136. gopa@gopaehijos.es. Participants: Kamil Pachut & Damian Schab.

 

8. Reformas Sevilla Edifisur. C/ Cañada de la Viña, 34. 41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla), Spain. www.edifisur.es. Jose Marias de Rojas. Owner/ General Manager. +34 676323335. edifisur@gmail.com. Participants: Paweł Kucięba & Kamil Micek

(We will confirm this training placement on 28th November 2013).

 

 

Warunki:

 

– EuroMoving wybrała uczestnikom miejsce stażu na podstawie przesłanych informacji, zawartych w formularzu zgłoszeniowym i

Europass CV oraz na podstawie  opisu umiejętności zawodowych i językowych oraz przedstawionych celów edukacyjnych.

Informacja  ta  została przekazana 15 dni przed przyjazdem .

–  Na staże szkoleniowe należy zabrać ze sobą wygodne ubranie robocze.

–  W pierwszy dzień stażyście będzie towarzyszył  opiekun z EuroMoving, pomagający w rozmowach z pracodawcą i

podpisywaniu umów szkoleniowych. Każdy powinien zabrać ze sobą 4 kopie umów szkoleniowych podpisane przez instytucję

wysyłającą i beneficjenta.Warunki stażu zostaną przedstawione każdemu na spotkaniu powitalnym. Wyjaśnimy, jak dojechać z

miejsca zakwaterowania do miejsca stażu  środkami transportu publicznego.

–  Zmiana firmy stażowej jest niemożliwa, przypadek taki dopuszczany jest jedynie w  wyjątkowej, awaryjnej  sytuacji, tylko po

wnikliwym sprawdzeniu i wyrażeniu zgody przez EuroMoving i instytucję wysyłającą.

– Godziny pracy i zadania  stażysty  regulowane  są w umowie szkoleniowej. Każdy stażysta pracuje w wymiarze do 40 godzin

na tydzień (8 godzin dziennie), nie dłużej jednak niż do  godz 22:00  i ma zapewnione w tygodniu 2 dni wolne od pracy.

– Bezpieczeństwo: Instytucja wysyłająca wykupiła w PZU dla stażystów ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i

nieszczęśliwych  wypadków w  pracy w trakcie stażu szkoleniowego w Sewilli.  Karta EKUZ dodatkowo pozwala na bezpłatne

korzystanie z placówek zdrowia publicznego, identycznie jak obywatelom  hiszpańskim. Patrz sekcja ” ośrodki zdrowia ” w dokumencie ” Przydatne informacje w Sewilli ” .

– Przez cały okres stażu oczekuje się od stażystów profesjonalnego zachowania.

Wymagana jest obecności i punktualność w miejscu pracy. Nieusprawiedliwione nieobecności powodują niezaliczenie stażu.

– W przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby, należy udać się do lekarza a następnie zgłosić nieobecność w   firmie

EuroMoving.

– Dni wolne i śwąteczne wolne od pracy, ustanawia zakład w którym odbywa się staż.

– W przypadku wątpliwości lub występujących problemów dotyczących wykonywanej pracy, w pierwszej kolejności należy

porozumieć się z wyznaczonym opiekunem w firmie stażowej, a następnie z  przedstawicielem EuroMoving.

– Program nie pozwala na jakiekolwiek odszkodowania finasowo- ekonomiczne od firmy stażowej.

– Organizacja wystawia uczestnikowi certyfikat i potwierdza w Europass – Mobilność ukończenie praktyki zawodowej według

Europejskiej  Ramy  Kwalifikacji (EQF).

– Przed zakończeniem stażu możesz poprosić w firmie opiekuna o wystawienie świadectwa pracy.

ü  Dobre rady przed stażem;1. Komunikacja:Twój poziom znajomości języka hiszpańskiego nie jest przeszkodą. Stopień odpowiedzialności za wykonane    zadania zależy od zdolności porozumiewania się.2. Rozdzielczość:Jesteś w środowisku pracy. Twój opiekun i rówieśnicy  nie są nauczycielami, to również  pracownicy.3. Inicjatywa: Komunikuj się z opiekunem i kolegami, przedstawiaj  swoje obawy, pytania, pomysły i sugestie dotyczące

poprawy warunków.

4. Trwałość: Jeśli chcesz być zatrudniony po zakończeniu stażu szkoleniowego, powinieneś opracować zadania, których inni

nie mogą zrobić i udzielaj się w projektach o średnim czasie trwania.
5. Zaproszenie: program to więcej niż doświadczenie zdobyte podczas stażu treningowego. Ciesz się i poznawaj inną

kulturę. Jeśli ci się uda, zdobędziesz nowe umiejętności bardzo przydatne w karierze zawodowej i życiu osobistym.

 

 

ü Lista kontrolna przed przyjazdem do Hiszpanii:

– Sprawdzić datę ważności swojego dowodu osobistego lub paszportu. Weź je ze sobą na pokład samolotu.

– Wyrobić kartę EKUZ.

– Weź ze sobą legitymację uczniowską, aby uzyskać zniżki w miejscach kulturalnych i rozrywkowych

 

 

üLista kontrolna przed powrotem do kraju:

 

– Zachowaj wszystkie dokumenty podróży. Musisz dostarczyć je  instytucji wysyłającej.