PRAKTYKI W HISZPANII

PROJEKT,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – „Praktyki w Hiszpanii – szansa dla uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna”

Izba Rzemieślnicza w Tarnowie bierze udział w projekcie ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.  Realizacja projektu polega na organizacji serii 4-tygodniowych staży zawodowych w Hiszpanii, dla uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz w Pilźnie. W roku 2013 i 2014 zostaną przeprowadzone 3 edycje wyjazdów dla 14-osobowych grup stażystów. Wyjazd na praktyki poprzedza przygotowanie  kulturowo-językowe i psychologiczno-pedagogiczne dla uczestników staży. Uczniowie biorą udział w kursach językowych: nauki języka angielskiego branżowego oraz podstaw języka hiszpańskiego (przygotowanie kontynuowane jest w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy).  Na spotkaniach z psychologiem  uczą się sposobów przezwyciężenia trudności wywołanych  rozłąką z bliskimi oraz       postępowania w sytuacjach ekstremalnych.

Głównym celem organizacji praktyk w Hiszpanii jest wsparcie mobilności ponadnarodowej  uczniów doskonalących się zawodowo w szkołach prowadzonych przez Izbę Rzemieślniczą z Tarnowa oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez stworzenie wychowankom możliwości odbycia stażu zagranicznego, który wprowadzi ich na Europejski Rynek Pracy. Od 4 listopada br. kolejna grupa 15 uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych z Tarnowa i Pilzna, rozpoczyna 4-tygodniowe staże w zawodach fryzjer, stolarz, cukiernik, mechanik i elektromechanik samochodowy oraz murarz. Podpisano umowy o staże z pracodawcami w Sewilli, uroczym mieście regionu Andaluzji w Hiszpanii.  Uczniowie zobowiązani są do przepracowania 20 dni stażowych ale w wolnych chwilach mają zagwarantowany aktywny wypoczynek, zwiedzanie miasta i okoliczne atrakcje.

Po ukończeniu stażu, każdy z uczestników otrzymuje dokument Europass Mobilność potwierdzający okres szkolenia odbywanego w Hiszpanii w ramach wyjazdu – jednej z form europejskiej ścieżki kształcenia. Powrót ze stażu zaplanowany jest na 29 listopada a kolejna tura wyjazdów zaplanowana jest na wiosnę 2014r.