Izba Rzemieślnicza w Tarnowie bierze udział w projekcie  ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,. Realizacja projektu polega na organizacji 4-tygodniowych staży zawodowych w Hiszpanii. Do tej pory przeprowadzono dwie edycje wyjazdów dla grup stażystów z rzemieślniczych szkół zawodowych w Tarnowie i Pilźnie.

Aktualnie trwają zajęcia z przygotowania kulturowo-językowego i psychologicznego dla zrekrutowanej trzeciej grupy 13 uczestników III tury staży zawodowych w Sewilli zaplanowanych w terminie od 27 lutego do 27 marca 2014r.

Lista uczestników;

 1. Cierniak Aneta
 2. Cisło Renata
 3. Gac Żaneta
 4. Kozioł Dawid
 5. Kwiatkowski Jakub
 6. Lis Łukasz
 7. Michoń  Kamil
 8. Mroczek Mateusz
 9. Nowak Żaneta
 10. Usień Dawid
 11. Widzisz Paulina
 12. Zagórski Norbert
 13. Żelazo Robert

 

Uczniowie biorą udział w kursach językowych: nauki języka angielskiego branżowego oraz podstaw języka hiszpańskiego (przygotowanie kontynuowane jest w Hiszpanii – w zakresie uwzględniającym słownictwo powiązane bezpośrednio ze środowiskiem pracy).  Na spotkaniach z psychologiem uczą się sposobów przezwyciężenia trudności wywołanych  rozłąką z bliskimi oraz postępowania w sytuacjach ekstremalnych.

Od 27 lutego br. kolejna grupa 13 uczniów rzemieślniczych szkół zawodowych rozpoczyna staże w zawodach fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik i elektromechanik samochodowy oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umów o staże z pracodawcami z Sewilli, uroczym mieście regionu Andaluzji w Hiszpanii.  Uczniowie zobowiązani będą do przepracowania 20 dni stażowych ale w wolnych chwilach mają zagwarantowany aktywny wypoczynek, zwiedzanie miasta i okoliczne atrakcje.

Na zakończenie każdy z uczestników powinien otrzymać certyfikat ukończenia stażu i świadectwo  Europass Mobilność, w języku polskim i angielskim,  potwierdzające okres stażu i dokumentujące zakres wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie stażu w Hiszpanii. Powrót uczestników zaplanowany jest na 27 marca br.

 

 

 

Przygotowania do III tury wyjazdu