PROJEKT,,Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”