Podnieś swoje umiejętności zawodowe!!!

  • -

Podnieś swoje umiejętności zawodowe!!!

Category : Izba

Ruszyła już kolejna tura szkoleń realizowanych w ramach projektu EDUKATOR, tym razem uczniowie przygotowują się do nabycia umiejętności w zawodzie Wizażystki/Stylistki.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego EDUKATOR skierowany jest do uczniów szkół zawodowych lub technikum w wieku powyżej 18 lat kształcących się w subregionie tarnowskim i województwie małopolskim.

W ramach wolnych miejsc oferta kierowana jest również do osób dorosłych z małopolski, którzy są zainteresowani podniesieniem, nabyciem nowych umiejętności, kompetencji, uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.

Szkolenie zawodowe trwające 160 godzin przygotowuje uczestników do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje w zawodzie ‘Wizażystka/Stylistka’ – kod zawodu 514208. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Szkolenie prowadzone jest dla grup średnio 12 -sto osobowych. Zajęcia odbywają się w trybie tygodniowym 1 dzień lub kilka dni powszednich po kilka godzin dziennie – średnio 4-5 godzin oraz sobota lub niedziela po 10 godzin dziennie (45 minut ).

Harmonogram szkoleń dostosowany jest do możliwości uczestników, a zajęcia odbywają się
w pracowni kosmetycznej zlokalizowanej w budynku Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przy ulicy Kochanowskiego 32.

Uczestnik kursu Wizażytska/stylistka powinien:

– nabyć umiejętności doboru kosmetyku kolorowego do rodzaju cery;
– rozróżniać i profesjonalnie wykonywać podstawowe rodzaje makijaży: dzienny, wieczorowy, lady, ślubny;
– znać i rozróżniać kolory podstawowe oraz pochodne;
– umiejętnie za pomocą profesjonalnej wiedzy dobierać kolorystykę makijażu;
– stosować i rozpoznawać różne techniki pracy;
– wiadomości z rysunku zawodowego umożliwiające szkicowanie i projektowanie makijaży;
– potrafi rozróżniać rodzaje kosmetyków kolorowych, przybory i narzędzia pracy;
– znać i rozumieć podstawową terminologię z zakresu makijażu profesjonalnego, wizażu, nazw kosmetyków i przyborów;
– rozpoznaje charakteryzuje rodzaje skóry;
– przeprowadzać analizy kolorystyczne typu urody klientki
– wykonywać makijaż odpowiedni do typu urody;
– korygować niedoskonałości urody;
– wykonywać makijaż na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów;
– rozróżniać i określać zastosowanie kosmetyki kolorowej ze względu na jej właściwości , konsystencję, siłę krycia;
– umiejętnie dobierać fryzurę do kształtu twarzy;
– rozróżniać zmiany kolorystyczne skóry i w profesjonalny sposób zastosować odpowiedni rodzaj kamuflażu;
– odpowiednio rozróżniać i stosować środki dezynfekcyjne
– rozróżniać skórę zdrową od chorobowo zmienionej ( z uzasadnieniem);
– rozróżniać preparaty kosmetyczne ze względu na właściwości oraz substancje biologiczne w nich zawarte;
– rozróżniać aparaty i przyrządy stosowane przez wizażystów;
– czyścić, odkażać oraz dokonywać konserwacji sprzętu używanego do wizażu;
– komunikować się z klientem,
– oceniać jakość wykonywanych prac;
– przestrzegać przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
– sporządzać kosztorys oraz wycenę wykonywanych prac;
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych;
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z Biurem Projektu, ul. Kochanowskiego 32 w Tarnowie lub telefoniczny pod numerem 735-961-872.

Zapraszamy !!!