O PROJEKCIE

 

        Jeśli masz  powyżej 29 lat, posiadasz status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy pozostającej bez zatrudnienia lub biernej zawodowo oraz zamieszkujesz na terenie województwa podkarpackiego  to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Projekcie „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”.
Zapewniamy skuteczne szkolenia zawodowe oraz 6 miesięczne staże zawodowe, za które otrzymasz wynagrodzenie w wysokości 1.353,23 zł netto.

 

Wspólnie planujemy i wybieramy jakie szkolenie będzie dla Ciebie najbardziej przydatne by uzyskać dobrze płatną pracę.
Przykładowe „męskie” szkolenia: Operator CNC, Spawacz MIG, MAG, Operator maszyn ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki), szkolenia SEP, architektoniczne, komputerowe, prawo jazdy zawodowe.
Przykładowe „kobiece“ szkolenia: księgowość, kadry, fryzjerstwo, kosmetyka, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, grafika, informatyka.
Każde szkolenie zawodowy kończyć się będzie egzaminem dającym certyfikat i / lub uprawnienia do wykonywania zawodu.
Otoczymy Cię wsparciem Doradcy Zawodowego i Pośrednika Pracy, abyś w sposób trwały i skuteczny znalazł swoje miejsce w życiu zawodowym.
Po szkoleniach zawodowych zorganizujemy Ci 6-miesięczny płatny staż w wysokości 1.353,23 zł „na rękę“ w firmie lub instytucji, w której będziesz miał szansę uzyskać zatrudnienie i pozostać „na dłużej“.
Wszelkie formy wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Skontaktuj się z nami – NIE CZEKAJ!
Udział w Projekcie „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy“ TO SZANSA, WYKORZYSTAJ JĄ !

A ilość miejsc którymi dysponujemy jest ograniczona.

Czas realizacji Projektu: październik 2016 r. – marzec 2018 r.

 

        Do Projektu zapraszamy osoby, które łącznie spełniają poniżej określone 3 warunki:
• posiadają status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy pozostającej bez zatrudnienia lub biernej zawodowo,
• zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

  • są w wieku powyżej 29 lat.

 

Celem głównym Projektu  „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez zastosowanie szeregu działań pozwalających zaktywizować zawodowo 75 osobową grupę uczestników Projektu. Dostarczenie im wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy, zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego do 31.03.2018r.

Osiągnięcie celu nastąpi poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług aktywizacji zawodowej grupie docelowej 75 osób.

 

Projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy”  uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskich

w wysokości 1 441 891,34 złotych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.