FORMY WSPARCIA

 

Podczas Udziału w Projekcie Uczestnik Projektu weźmie udział w następujących formach wsparcia:

 

  1. Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym – doradztwo zawodowe ma na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), (minimalnie 7 godzin indywidualnych spotkań). Spotkania będą uzupełnione o pośrednictwo zawodowe (2 spotkania po 4h). Celem spotkania z Doradcą Zawodowym będzie lepsze zrozumienie samego siebie w odniesieniu środowiska pracy aby umożliwić realny wybór form zatrudnienia

 

  1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – warsztaty maja na celu opracowanie strategii własnej aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej przy wsparciu doświadczonych trenerów. Uczestnik Projektu pozna zasady efektywnego komunikowania, pisania dokumentów rekrutacyjnych, autoprezentację oraz analizę rynku pracy.

 

  1. Szkolenia zawodowe – każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w kursie podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Kurs średnio będzie trwał 100h i dopasowany będzie do potrzeb i predyspozycji Uczestnika Projektu oraz popytu zgłaszanego przez pracodawców na rynku pracy. Każde szkolenie kończyć się będzie egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu.

 

  1. Staże zawodowe – Uczestnik Projektu weźmie udział w 6 miesięcznym stażu zawodowym. Wynagrodzenie w okresie stażu wynosić będzie 1.353,23 zł netto. Staż będzie bezpośrednio powiązany z przeprowadzonym wcześniej szkoleniem zawodowym.

 

  1. Pośrednictwo pracy – pośrednictwo pracy będzie obejmować 12h dla każdego Uczestnika Projektu. Uczestnik Projektu otrzyma co najmniej 5 ofert pracy dopasowanych do posiadanych umiejętności. Pośrednictwo zapewni wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników, umawianie na rozmowy kwalifikacyjne oraz pośrednictwo pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Pracodawcą.

 

 


Projekt „Podnieś kwalifikacje, bądź aktywny na rynku pracy“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.